Příhradový nosník

Tagy:

Ahoj měl bych jen dotaz, jak udělat dřevěný příhradový nosník. Pomocí krokví, sloupků a pásků mi to přijde trochu zdlouhavé.

Děkuji.

1 - 2 (2)
  • 1

Zdravím

ja by som ho vyhotovil cez Rozširujúce časti ako 3D model - kváder - zložitejšie atď. Druhá možnosť je polygonálna plocha s nový 3D čiar. Tým nakreslíte plochý 2D tvar priehradovky (rovina X,Y). Následne použijete 3D čiaru ktorú dáte kolmo na nakreslenú polygonálnu plochu (Z suradnica) a jej dlžkou vlastne určíte nosníku hrúbku. No a ked máte plochu a kolmo na neho čiaru použijete funkciu Translačné teleso. Zadáte dráhu - 3D čiara a profil (tvar) nakreslená polygonálna plocha. Nevýhodou je, že celý nosník teda aj diagonály aj stĺpiky budú mať rovnakú hrúbku. Vo verzii 2014 sú už aj novšie možnosti.Všetky funkcie nájdete v rozširujúcich častiach. Záleží aké máte požiadavky na jednotlivé prvky nosníka. Ak by ste ho robili po kusoch (kváder) následne použijete spojité teleso a prvky spojíte do jedného nosníka. Prevodom konštrukcií ho viete následne previesť z 3D telesa na Architektonické teleso.

S pozdravom
Marek Fedor
Allplan Coach

1 - 2 (2)
  • 1

https://campus.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím