Allplan je k dispozici pouze pro Windows a běží pouze na tomto operačním systému. Nicméně program Allplan můžete nainstalovat i na počítače Mac.

To však vyžaduje některé další kroky. Apple nabízí jednoduché řešení pomocí programu Boot Camp, který nainstaluje Windows do oddělené části disku vašeho Macu, kde pak lze nainstalovat a používat Allplan.

Následující šest kroků vám ukáže, jak toho dosáhnout.

Upozornění: Vzhledem k nové struktuře procesoru není v současné době možné instalovat Windows přes Bootcamp na Mac s čipem M1. Ve vašem novém počítači Mac je již možné používat Windows prostřednictvím virtuálního stroje, jako je Parallels. Tato možnost spotřebovává o něco více výkonu, ale díky výkonnému čipu M1 by to mělo mít na vaši práci jen malý dopad.

1. Požadavky

Zkontrolujte si následující čtyři body, abyste se ujistili, že instalace systému Windows a spuštění programu Allplan nezpůsobí žádné problémy.

1.1  Aktuální Mac - Následující tabulka obsahuje přehled všech počítačů Mac, se kterými můžete program Allplan používat. Zkontrolujte, zda je váš Mac v tabulce uveden.

Poznámka: Chcete-li zjistit datum vydání svého počítače Mac, klikněte na ikonu Apple v levém horním rohu a poté klikněte na položku „O tomto Macu“. Datum vydání je uveden v závorkách přímo za modelem.

  Přehled Mac počítačů

1.2 Nejnovější verze macOS - Zkontrolujte, zda je váš operační systém macOS aktuální. Klikněte na ikonu Apple v levém horním rohu, dále klikněte na položku „O tomto Macu“ a poté na „Aktualizace softwaru...“. A aktualizujte operační systém na vašem Macu.

1.3 Oficiální licence systému Windows - Pro aktivaci systému Windows během instalace potřebujete oficiální licenci Windows. Jako student obvykle získáte bezplatnou licenci od své univerzity.

Poznámka: Můžete použít Windows 7, 8.1 nebo 10.

1.4 Oficiální soubor Windows - Pro instalaci systému Windows potřebujete instalační soubor systému Windows, který se nazývá ISO. Systém Windows poskytuje tento soubor zdarma ke stažení.

Nezapomeňte si stáhnout 64bitovou verzi.

  Stáhnout Windows

2. Instalace

Jakmile budete mít vše připravené, můžete začít instalovat Allplan na Mac.

2.1 Instalace s Boot Camp - Instalace Windows pomocí Boot Camp. Apple vám na svých webových stránkách podpory Boot Camp ukáže, jak postupovat krok za krokem.

PoznámkaSystémové požadavky jsme zkontrolovali již na začátku (viz bod 1.1).

  Boot Camp Support

2.2 Instalace programu Allplan - Poté, co Boot Camp nainstaloval systém Windows, můžete systém Windows spustit na svém počítači Mac.

Poznámka: Systém Windows se automaticky spustí během instalace.

  Stáhnout Allplan

Poznámka: Chcete-li přepínat mezi operačním systémem Mac a Windows, musíte během spouštění počítače Mac držet stisknuté tlačítko "Option". Kromě toho můžete svému Macu sdělit, který operační systém se má přednostně spustit. Chcete-li to provést, otevřete Předvolby systému... na macOS a zvolte "Startovací disk".

Další možnost: Paralells

Parallels emulují Windows bez Boot Campu přímo na macOS. Tato možnost usnadňuje používání systému Windows; používá však více zdrojů. Nemůžeme zaručit, že Allplan poběží hladce. Proto tuto možnost nedoporučujeme.

Webové stránky Parallels

https://campus.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím