Vaše často kladené dotazy a naše odpovědi

Náš tým technické podpory v průběhu let odpovídal uživatelům programu Allplan na mnoho otázek, které jsou uloženy v databázi FAQ.

Hledat

Support Filter

Result

Recommended Knowledge Article(s)
38 Výsledky:

Převod na nový server

Verze:  Allplan 2017, Allplan 2016, Allplan 2021, Allplan 2019, Allplan 2018, Allplan 2020  | Poslední změna: 14.07.2023 12:48
 
rate

Dotaz:

Jak lze přesunout "centrální složku dat" stávající instalace programu Allplan na nový server?Upozornění:

Následující postup není schválen společností Nemetschek a provádíte ho na vlastní nebezpečí.
Otázky by se měly bezpodmínečně vyjasnit před praktickým provedením.
Pokud se budete cítit nejistě, pak je odinstalování a nová instalace programu Allplan nebo využití technika společnosti Nemetschek lepší volbou.
Před změnou souboru vytvořte kopii.Odpověď:

A. Všeobecně
Stávající "centrální složka dat" se zkopíruje ze starého na nový server.
Tato složka je v povolené složce.
Struktura složek a povolení (vč. jména) by na novém serveru mělo být stejné, protože to výrazně ulehčí přenos. Nemní to ale bezpodmínečně nutné.


B. Instalace Allplan se síťovým manažerem

1. Úpravy na serveru
Ve složce NET, která se pak na novém serveru nachází v "centrální složce pro ukládání souborů", se v následujících souborech zaznamenává jméno nového serveru (soubory lze otevřít v editoru a zpracovávat je):

data.cfg

 • Název serveru je třeba zapisovat VELKÝMI PÍSMENY (platí také pro user.cfg a project.dat!), tedy např. SERVER .
 • mezery za jménem serveru se nemažou.
 • v případě potřeby se sem (po mezerách) zapisují jména schválení a/nebo složky.


user.cfg

 • od Allplan 2014 je User.cfg zakódováno a existuje ve formátu Unicode.
 • vytvoření souboru v textovém editoru nestačí, protože ve standardním případě se neukládá v Unicode nýbrž v ANSI .
 • otevřete soubor, po = se staré jméno serveru nahradí novým jménem serveru psaným pouze VELKÝMI PÍSMENY (bez dalšího oznámení)
 • pak se musí soubor uložit jako Unicode:
 • Soubor > Uložit jako...
 • Název souboru: User.cfg
 • Uložit jako typ: Textové soubory (*.txt)
 • Kódování: Unicode
 • Uložit

Touto cestou se User.cfg uloží jako textový soubor ve formátu Unicode a lze jej používat v Allplan.

Upozornění: Pokud by jméno serveru nebylo v user.cfg viditelné, pak se ještě jednou obraťte na technickou podporu.

project.dat

 • Přejmenujte soubor "project.Dat.xml" na "project.Dat.alt".
 • Proveďte následující krok "2. Změny na pracovních místech" na jednom pracovním místě až do konce!
 • Po provedení kroku 2. proveďte tyto kroky:
  Allmenu -> Servis -> Nástroje Hotline -> Reorg -> Znovu vytvořit soubor správy projektu -> OK2. Úpravy na pracovištích
Na každém pracovním místě se prostřednictvím registračního editoru musí přidat hodnota.

Přejděte do klíče

Od Allplan 2014 64bit :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Nemetschek\Allplan\2011.0\InstallRoot
...

U 32bitové instalace Allplan 2014:
V operačních systémech Windows x64 je softwarový klíč pro aplikace x86 pod Wow6432Node.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Nemetschek\Allplan\2008.0\InstallRoot


V hodnotě "NetDrive" je třeba zapsat nový server- a případně změny schválení, tedy např. \\SERVER\Nemdaten
C hodnotě "NetPath" je třeba zapsat případně změny podsložek, tedy např. \Nemetschek\Allplan
Z NetDrive a NetPath vyplývá platná cesta k "centrální datové složce " na novém serveru, v našem příkladu tedy \\SERVER\Nemdaten\Nemetschek\Allplan


C. Instalace Allplan bez síťového manažera
Jestliže je Allplan instalován bez síťového manažera, potom je platný návod podle B, ale bod "1. Změny na serveru" kompletně odpadá.


D. Dodatek: Pamatujte na svou licenci

Samostatná licence Softlock nebo Hardlock:
Má-li se váš Allplan používat se samostatnou licencí, není třeba dodržovat zde uvedené.

Hardlock Licenční server:
Pokud se má licenční server používat na novém serveru, pak je třeba na nový provést instalaci a spojit Client s novým Serverem. Podrobný návod naleznete zde:
https://connect.allplan.com/cs/faqid/20090122092716.html

NemSLock Server
Pokud se má licenční server Softlock také používat na novém serveru, pak je třeba na starém serveru licenci deaktivovat, licenční server nainstalovat na novém serveru a licenci opět aktivovat. Následně spojte Client s novým Serverem. Podrobný návod naleznete zde:
https://connect.allplan.com/cs/faqid/20121210111844.html

Upozornění: Pokud se má provést Image Serveru, nebo virtualizovat Server, pak se znovu obraťte na technickou podporu.

Velké souřadnice

Verze:  Allplan 2019, Allplan 2020, Allplan 2018  | Poslední změna: 31.08.2023 14:09
 
rate

Otázka:

 • Proč nelze vytvořit elementy?
 • Z jakého důvodu nelze plán posouvat?
 • Proč se vytvoří elementy chybným způsobem?
 • Proč dojde k pádu při importu souboru DXF z katastrálního úřadu?
 • Jak to, že není správně poznaná kontura obtažené plochy?
 • Proč nefunguje stínování, resp. proč padá?
 • Proč se v animaci nezobrazují elementy správně?
 • Proč zčásti chybí kóty?
 • Proč se najednou točí výřez obrazovky?
 • Jak je možné, že nemají elementy při posunu/kopírování náhled?
 • Proč nejsou správné výpočty plochy?
Příčina:

Zkontrolujte nejprve, zda jste ve vlastnostech projektu nastavil Offset (Soubor -> Nový projekt, otevřít-> Označit projekt, kontextové menu -> Vlastnosti, do Allplan 2009 přes Nástroje -> Nastavení->Rozšířená konstrukce -> Nastavení). Pokud jsou zde nějaké záznamy, deaktivujte posun souřadnic (odstraňte zaškrtnutí).

Vyberte nyní funkci Nástroje -> Měření(->)Souřadnice.
Klikněte v půdorysu doprostřed dotčeného plánu.
Pokud by se zde zobrazovaly příliš vysoké hodnoty (např. x/y/z větší než 5000 m), pak se mohou objevit výše popsané jevy.

Systém nemůže u velmi vysokých souřadnic správně počítat data, resp. je znázornit. Tento efekt je silnější, pokud je víc dat umístěno na jednom tak vzdáleném bodě.Řešení:
 

 • Aktivujte pod Nástroje -> Nastavení... -> Pracovní prostředí -> Všeobecné ZáznamPráci s velkými souřadnicemi optimalizovat(do V2009: Nástroje -> Nastavení -> Všeobecné nastavení -> Karta Ostatní -> Optimalizace pro práci s velkými souřadnicemi). Poté spusťte program Allplan znovu, aby se tato volba aktivovala.

Uvědomte si, že toto uživatelské nastavení je a případně musí být nastaveno pro všechny uživatele samostatně.

 • Nejlepší alternativou je obvykle přesunutí dat do blízkosti nulového bodu Allplan. K tomuto účelu použijte funkci Posunout a při otázce "do bodu" pak volbu Globální bod v dialogovém panelu nástrojů. Další informace najdete v nápovědě Allplan pod hledaným výrazem Globální bod .
   Upozornění:

Pokud se i na dále zobrazují data špatně, proveďte ještě tyto následující kroky:
Ukončit Allplan -> Allmenu -> Service -> Hotlinetools-> cleanup -> Allplan spustit.

Automaticky vyhledat licenční server nebo zadat dodatečný název serveru nelze aktivovat

Verze:  Allplan 2017, Allplan 2022, Allplan 2020, Allplan 2019, Allplan 2021, Allplan 2018, Allplan 2023, Allplan 2016, Allplan 2024  | Poslední změna: 08.08.2023 09:03
 
rate

Otázka:

Proč není možné zrušit zaškrtnutí u volby Automaticky vyhledat licenční server a proč nelze zadat dodatečný název serveru? Funkce nejsou aktivní.


Odpověď:

Zde se jedná o problém práv systému Windows. Tyto volby mohou být změněny jen v rámci správce Windows.

Instalace programu Allplan:
Pokud by se problém vyskytl již v instalaci a nepodařilo se vám vybrat v instalaci licenci, pak nainstalujte program Allplan nejprve jako Viewer.

Dodatečné nastavení práv:
Poskytněte uživatelům v Zabezpečení úplný přístup
Lokálně nemáte dostatečná práva k následujícímu souboru: Lic3LM.ini

Zkontrolujte prosím, zda mají uživatelé v Zabezpečení úplný přístup k následující složce Nemetschek:
(pravým tlačítkem myši na složku -> Vlastnosti -> Zabezpečení -> Upravit -> zvolit "Uživatele" -> poskytnout úplný přístup)

C:\ProgramData\Nemetschek(Pozor skrytý soubor)

Vyvolejte dialog 'Nastavit licenci' pomocí Allmenu -> Obslužné programy -> Nastavit licenci. Nyní by mělo být možné zrušit zaškrtnutí a dodatečně zadat název serveru.

Skener v reálném čase blokuje data v Allplan

Verze:  Allplan 2022, Allplan 2016, Allplan 2018, Allplan 2020, Allplan 2019, Allplan 2017, Allplan 2021, Allplan 2015, Allplan 2023, Allplan 2024  | Poslední změna: 21.09.2023 11:54
 
rate

Dotaz:

Allplan reaguje s prodlevou, resp. se zdánlivě zastaví zejména po volbě funkcí "Otevřít ve vztahu k projektu..." (volba fólie) nebo "Otevřít projekt..." (Výběr projektu).

Používá se některý z antivirových programů: Trendmicro, McAfee, Kaspersky, Avira, F-Prot a případně jiné.
Jak lze zajistit normální dobu reakce Allplan nebo zabránit "zamrzání"?Odpověď:

Ověřte si, zda lze problém odstranit aktualizací software antivirového programu.

Pokud ne, pak nakonfigurujte skener v reálném čase Vašeho antivirového programu tak, aby složky s programem a daty Allplan již nebyla registrovány nebo kontrolovány skenerem v reálném čase.

Spusťte Allmenu. Z okna Allmenu si poznamenejte cesty pro:

Složka programu
Všeobecná data programu
Centrální datová složka

Tuto složku zapište ve Všem antivirovém programu jako výjimku.


Pamatujte si, že při instalaci se serverem se mohou antivirové programy používat jak na serveru, tak i na klientských počítačích.
Bližší informace o Vašem antivirovém programu získáte od příslušného výrobce.

Převod licenčního serveru na nový server

Verze:  Allplan 2023, Allplan 2019, Allplan 2020, Allplan 2022, Allplan 2021, Allplan 2018, Allplan 2016, Allplan 2017, Allplan 2024  | Poslední změna: 09.08.2023 13:55
 
rate

Otázka:

Jak lze licenční server přesunout na nový server?Odpověď:
Pokud aktivujete licenci/licence online zadáním produktového klíče, můžete licenci/licence vrátit a poté ji použít na jiném serveru. Vrácení licence funguje pouze v případě, že server má k dispozici přístup na internet.


Vrácení licence

Jak vrátit licenci online

 • Spusťte licenční server tím, že spustíte program License Settings.
 • Klikněte vlevo na Aktivovat licencia poté na licenci, kterou si přejete vrátit.
 • Klikněte na Vrátit licenci.
 • Pokud máte na vašem licenčnímu serveru další licence, pak vraťte také tyto příslušné licence.


Licence může být nyní aktivována na jiném serveru.

Pro instalaci licenčního serveru na nový server si stáhněte software pro licenční server na servisním portálu Allplan Connect.
Aby byla možná instalace licence online, musí být splněny následující předpoklady:

 • Přístup k internetu
 • Produktový klíčInstalace licenčního serveru na novém serveru

 • Spusťte na novém serveru License Server Setup.
 • Klikněte na Instalovat.
 • Spusťte licenční server tím, že spustíte program License Settingszadejte v Aktivace licenceVáš produktový klíč a klikněte na Aktivovat licenci.
 • Pokud máte pro váš licenční server další licence, pak zadejte také tyto odpovídající produktové klíče a licence aktivujte.
 • Poté spusťte kontrolní centrum CodeMeter

Buď v nabídce Start Windows prostřednictvím CodeMeter -> CodeMeter Control Center. Nebo zadejte ve vyhledávací liště úvodní stránky „Codemeter“ a stiskněte ZADAT a poté klikněte v dialogu vpravo dole na WebAdmin.

Nebo:
Zadejte Localhost:2235do adresního řádku vašeho prohlížeče.

 • Přejděte na záložku 'Nastavení – Server' a aktivujte volbu Spustit síťový server.
 • Klikněte na Převzít.Převod klientů

Serverová licence je v síti zpravidla rozpoznána automaticky a u klientů se licence zobrazí z nového serveru.

Zkontrolujte u klienta v nastavení licencí výběr licence

Allmenu -> Obslužné programy -> Nastavení licence -> Výběr licence

Priorita:
Zaškrtnutím licencí můžete označit jednu nebo několik licencí jako oblíbené. Tato licence pak bude použita přednostně. Pomocí můžete označit licence, které nemají být použity. Pokud neprovedete žádné nastavení nebo jste jako oblíbenou položku označili několik licencí, Allplan automaticky použije první nalezenou a volnou licenci.

Automaticky vyhledat licenční server:
Je-li aktivována tato volba, je v LAN automaticky rozpoznán licenční server. V některých případech (např. při spojení prostřednictvím VPN) se může stát, že server nebude automaticky rozpoznán. V tomto případě můžete server manuálně zadat (viz dodatečný název serveru).
Upozornění:Tato volba může být změněna jen v rámci správce Windows.

Dodatečný název serveru:
Pokud deaktivujete 'Automaticky vyhledat' nebo když nemohl být automaticky nalezen licenční server, můžete zde manuálně zadat název nebo IP adresu serveru. Jestliže je aktivní funkce 'Automaticky vyhledat', můžete zde zadat dodatečný server. Po zadání názvu serveru klikněte na Aktualizovat, aby se zobrazily licence licenčního serveru. Několik názvů serverů je odděleno středníkem.


Upozornění:

Podrobnější informace o licenčním serveru v online nápovědě License Settings (klávesa F1).

Komunikace mezi programem Allplan a licenčním serverem probíhá přes protokol TCP/IP. Pro komunikaci se standardně používá port 22350pokud nebyl tento port změněn ve WebAdmin CodeMeter.

Pokud je na vašem počítači aktivní firewall, pak musí být uvolněn port 22350 pro TCP a UDP. Pokud váš firewall filtruje specificky podle uživatele, musíte uvolnit CodeMeter služby licenčního serveru CodeMeter.exe. Najdete jej v operačním systému Windows ve složce %Program Files (x86)%\CodeMeter\Runtime\bin. Poté v tomto firewallu definujte službu CodeMeter.exe jako výjimku. Uvědomte si, že funkce firewallu obsahují také některé antivirové programy. V případně pochybností kontaktujte příslušného výrobce.

Allplan Connect - Administrace firememní sítě

Verze:  Portal  | Poslední změna: 23.11.2023 13:04
 
rate

1. Co je firemní síť?

V Allplan Connect můžete jako zákazník vytvořit „Firemní síť“.
Osoby, které jsou přiřazeny vaší firemní síti, používají také souboru funkcí programu Allplan Connect. Jako zákazník se smlouvou Serviceplus dostanete práva Premium a můžete neomezeně vstupovat do Allplan Connect. Jako zákazník beze smlouvy Serviceplus máte k dispozici omezený rozsah.
Jako administrátor můžete do své firemní sítě Allplan Connect zvát a přijímat spolupracovníky, ale také již přiřazené osoby vyřazovat.
Administrátorem se stanete tím, že se zaregistrujete svým zákaznickým číslem a na straně Profil firemní sítě zapíšete svůj Admin Key. Admin Key naleznete ve své osobním dopise.

2. Co znamená administrátor?

Administrátor je zaměstnanec kanceláře, který je oprávněn sestavovat firemní síť Allplan Connect. Jako administrátor v Allplan Connect obdržíte rozšířená práva, abyste mohli zařizovat firemní síť Allplan Connect, zvát osoby, potvrzovat nebo odmítat žádosti o připojení osob ke stávající firemní síti; ale také již přiřazené osoby ve firemní síti vyřazovat.

3. Čím se řídí rozsah funkcí programu Allplan Connect?

Zákazníci se smlouvou Serviceplus mohou využívat celý rozsah Connect. Zákazníci s licencí mají Allplan Connect k dispozici s omezeními.

4. Jaká privilegia požívá zákazník se smlouvou Serviceplus?

Běžný zákazník se smlouvou Serviceplusmůže využívat celý obsah všechny funkce programu Allplan Connect bez omezení. Může se bezplatně účastnit akcí, kontaktovat technickou podporu a používat kompletní obsah
programu Allplan Connect.
Zákazníkům s licencíbez smlouvy Serviceplus je k dispozici obsah a funkce pouze s omezením. Mohou však používat více obsahů a funkcí než zájemci. Tak můžete stahovat více obsahů, sledovat videa v rámci e-Learningu nebo číst FAQ.
Jakozájemcese můžete rovněž přihlašovat v Allplan Connect – rozsah funkcí je však více omezen než u zákazníků s licencí.

5. Jak se stát administrátorem v Allplan Connect?

Administrátorem se může člověk stát pouze, je-li zákazníkem Allplan- a své zákaznické číslo potvrdí pomocí Admin Key. Jak si lze zapsat svůj Admin Key v Allplan Connect, najdete v dokumentu „Návod k registraci“.

6. Co může administrátor firemní sítě dělat?

Administrátor firemní sítě může zvát své spolupracovníky, aby vstoupili do jeho sítě. Přirozeně je může také opět vyřazovat.
Jako členové firemní sítě mohou všichni zaměstnanci ze statutu (zákazník resp. zákazník se servisní smlouvou) profitovat.

7. Jak mohu přistoupit k firemní síti?

Abyste přistoupil k firemní síti, potřebujete zákaznické číslo vašeho podniku. To můžete potom zapsat pod profil myProfile do příslušného pole. Nyní musí ještě administrátor vaší firemní sítě vaši příslušnost
potvrdit. Můžete svému administrátorovi sdělit svou žádost o připojení tím, že pod profilem firemní sítě kontaktujete vašeho firemního administrátora.

8. Co je Admin Key?

Admin Key 16-místná posloupnost znaků. Osoby, které obdrží k zákaznickému číslu vhodný Admin Key, se mohou stát administrátorem firemní sítě orientované na zákazníky v Allplan Connect.
Každý Admin Key je platný pouze ve spojení s vaším zákaznickým číslem a může být použit pouze jednou. Kdybyste potřebovali další Admin Key, musíte o něj požádat a my vám jej potom osobně doručíme.
Nepoužité Admin Keys jsou platné bez omezení. Propadají teprve při potvrzení zákaznického čísla.

9. Jak dostanu Admin Key?

Admin Key vám bude zaslán poštou. Jestliže to neproběhlo automaticky nebo pokud potřebujete další Admin Key, můžete je také vyžádat přes Allplan Connect.
Přejděte proto na jezdec Profil firemní sítě.
Zde se nachází spojení na online formulář „Vyžádání Admin Key“.

10. Mohu se také bez Admin Key přihlásit u Allplan Connect?

Na Allplan Connect se může účastnit každý, který se zajímá o Allplan Software, již je uživatelem nebo jednoduše pouze hledá informace k programu Allplan. Registrace je bezplatná a již jako zájemci jsou uživatelům Allplan Connect všechny oblasti přístupné.

11. Může být v mé síti více administrátorů?

Jakmile další uživatel zákaznické číslo potvrdí pomocí Admin Key, je také administrátorem v příslušné firemní síti. Jako administrátor má člověk možnost, každého dalšího administrátora zase z firemní sítě odstranit. V souladu s vaším písemným pozváním k Allplan Connect můžete odebrat tři Admin Keys.
Další Admin Keys dostanete na základě online-formuláře na
https://connect.allplan.com/de/support/kontakt/admin-key-anfragen.html
Kdyby váš administrátor jednou společnost opustil, delší dobu byl na dovolené nebo byl jinak zaneprázdněn, máte prostřednictvím vícenásobných administrátorů stále možnost obsluhovat všechny administrátorské funkce.

12. Zadal jste Admin Key pětkrát chybně?

Jestliže jste se při zadávání svého Admin Keys omylem pětkrát překlepli, můžete své zákaznické číslo odblokovat takto :

1) Existuje již jeden administrátor ve vaší firemní síti
Pošlete svému firemnímu administrátorovi žádost o připojení tím, že jej kontaktujete pod profilem firemní sítě.

2) Otevřete novou firemní síť
V tomto případě kontaktujte prosím naši podporu

E-mail:
connect.cz@allplan.com

Forma kontaktu:
https://connect.allplan.com/ch/support/kontakt/allgemeine-anfragen.html

Ten vaše zákaznické číslo odblokuje a vygeneruje nový Admin Key tak, že novým Admin Key můžete potvrdit své zákaznické číslo.


Uložit
- Allplan_Connect_Firmennetzwerk.pdf (369 KB)

Aktualizace Řad oceli a sítí od programu Allplan 2011

Verze:  Allplan 2018, Allplan 2017, Allplan 2012, Allplan 2016, Allplan 2015, Allplan 2014, Allplan 2023, Allplan , Allplan 2019, Allplan 2020, Allplan 2021, Allplan 2022, Allplan 2013, Allplan 2024  | Poslední změna: 21.09.2023 10:12
 
rate

Otázka:

Jak mohou být v Allplan od verze 2011 aktualizovány řady průřezů resp. národní specifické řady průřezů instalovány?Odpověď:

Od Allplan 2011 se provádí instalace a uložení řad průřezů v Nástroje->Definice->Řady průřezů. V tomto dialogu naleznete ve spodní levé části symbol složkya diskety.

Pro instalaci souborů Řady ocelí a sítí klikněte na symbol složky. Otevře se prohlížeč. Tam provedete výběr souborů Řad ocelí a sítí, které se mají nainstalovat. Vyberte soubor k instalaci a volbu potvrďte kliknutím na "Otevřít". Nainstaluje se tak požadovaná Řada ocele a sítí a můžete ji používat v programu Allplan.
Pro instalaci specifických národních souborů zvlote v tomto prohlížeči složku "Ing", která byla založena během instalace programu Allplan. Tuto složku naleznete v instalační cestě programu Allplan. (např. c:\Programme\Nemetschek\Allplan 201x\New\Ing )
Další informace k zobrazení instalační cesty Allplanu (DATPFAD) naleznete ve FAQ pod "Upozornění".
Zde jsou k dispozici soubory, které jsou potřebné pro jednotlivé státy.

Pro uložení Vámi nadefinované Řady ocele a sítí zvolte symbol diskety. Otevře se prohlížeč. K uložení v současnosti používaných Řad ocele a sítí zvolte libovolnou složku.Upozornění:

Abyste mohli aktualizovat Řady ocele a sítí, bude pravděpodobně potřebovat administrátorská práva. Před prováděním změn se přihlašte jako administrátor.

Jestliže byste si přál použít řady průřezů pouze pro určitý projekt, nastavte řady průřezů pro tento projekt před instalací řady průřezů pomocí Otevřít a aktivovat. Vyberte k tomu v Allplanu v Souboru ->Otevřít projekt. Klikněte na příslušný projekt pravým tlačítkem myši. Zvolte "Vlastnosti". V následně otevřeném dialogu vyberte v Nastaveních cesty ->Řady ocelí kruhového průřezu a řady síťové výztuže: "Projekt".

Aby se zjistila dodatečně cesta zvolená pro instalaci Allplan, vyberte v Allmenü pod Service->Hotlinetools->showcfg. Po provedení funkce najdete v okně Allmenu potřebné informace o instalační cestě Allplan s názvem "DATPFAD = ....".

Zkrácení pro národní řady průřezů v názvech souborů (axyzqusr.txt) jsou:
aut Rakousko
bel Belgie
bra Brazílie
bul Bulharsko
deu Německo
eng Anglie
fra Francie
hol Holandsko
hrv Chorvatsko
ita Itálie
kor Korea
pol Polsko
rum Rumunsko
rus Rusko
slk Slovensko
svn Slovinsko
swi Švýcarsko
tch Česko
ung Maďarsko
usa USA

Úplné odstranění NemSLock

Verze:  Allplan 2014, Allplan , Allplan 2012, Allplan 2013, Allplan 2015, Allplan 2009  | Poslední změna: 25.08.2023 15:22
 
rate

Otázka:

Jak se dá kompletně odstranit z počítače NemSLock?Odpověď:

Postupujte při tom prosím následovně:

 1. Odinstalujte prosím Nemetschek Softlock 2006, přes Start -> Nastavení -> Systémové nástroje -> Software.

 2. Zvolte "Nemetschek SoftLock 2006" a klikněte na "Změnit/Odstranit". V okně setupu "Odstranit program" zvolte -> Další -> Ano.
 3. Rozbalte přiložený soubor "NSLFixer2006.zip" a zkopírujte ho do libovolné složky ve Vašem počítači. Pokud by přiložený soubor NSLFixer2006.zip blokoval Váš provider nebo firewall, můžete si ho stáhnout také z našeho ftp-serveru. Použijte k tomu následující odkaz
  ftp://nemhotline:ha37jvg8f@ftp.nemetschek.de/download/Allgemein/NemSLock/NSLFixer2006.exe
 4. Dvojitým kliknutím spusťte NSLFixer2006.exe.
  Důležité upozornění:
  Ve Windows Vista nebo novějším operačním systému klikněte pravým tlačítkem myši na program a zvolte "Provést jako administrátor". Potvrďte následné hlášení "Povolit".
 5. Vytvořte klíč pomocí "Generate/Enter a Key" (viz screenshot 1.)

 6. Označte si řádek za "Generate/Enter a Key" (viz screenshot 2.), např. "1F02E74917D3F6E7348C1F02E74917D35E2599A254864A233C549A25ADD2EDFD" a stiskněte kombinaci kláves "Ctrl-C". Nyní vložte klíč ze schránky do e-mailu a e-mail pošlete na "support.de@allplan.com".
 7. My Vám zašleme druhý klíč, který vložíte do druhého řádku (viz screenshot 3.). Pokud jste museli restartovat program, vložte do prvního řádku Vámi vygenerovaný klíč (viz bod 3, prosím, nepoužívejte znovu tlačítko "Generate/Enter a Key"!). Po vložení stiskněte "Validate twin key" (viz screenshot 4.) Pak by se mělo objevit hlášení "System cleaned. Reinstall NemSLock" se objeví.
 8. Nyní proveďte aktualizaci s Vaší aktuální verzí Allplan. Přitom využijte Váš předběžný licenční soubor (v názvu souboru je "psd"). Vaše aktuální předběžné licence rovněž najdete na www.connect.allplan.com"PROFIL-> Správa licencí".
  Žáci a studenti použijí pro update Allplan-Setup, který stáhli v Allplan Campus Portal. Download setupu lze kdykoliv provést znovu (http://www.allplan-campus.com -> Přihlásit -> vyberte nahoře "Software" -> stáhnout Allplan). Při instalaci použijte trial-licenci ze setupu.


Softlock můžete nainstalovat také přímo a nemusíte provádět aktualizace celého programu Allplan. Další informace získáte zde http://connect.allplan.com/de/support/loesungen.html?tx_nemsolution_pi1%5BdokID%5D=0001cc7e.htmlhttps://connect.allplan.com/cs/faqid/00031d36.html

Poté jednoduše požádejte o novou licenci odesláním žádosti o registraci (Allmenu -> Obslužné programy -> Licence -> Správa licencí). Označte licenční položku pro vaše pracovní místo a klikněte na "Vyžádat licenci".
Pokud pracujete s licenčním serverem, připojte klienta opět k serveru.


Uložit
- NSLFixer2006_CS.zip (204 KB)

Grafické karty pro Allplan

Verze:  Allplan 2022, Allplan 2020, Allplan 2021, Allplan 2023, Allplan 2024  | Poslední změna: 21.09.2023 10:40
 
rate

Otázka:

Které grafické karty lze doporučit pro Allplan?Odpověď:


Přes následující odkaz vidíte seznam výrobců grafických karet AMD/ATI & NVidia které od nás dostaly logo CERTIFIKOVÁNO PRO ALLPLAN.
Testované byly OpenGL funkce a zobrazení animace různých modulů programu Allplan, se vždy speciálně k tomu připravenými daty.
https://www.allplan.com/services/cad-software-support/grafikkarten.html

Otestované ovladače naleznete vždy na domovských stránkách výrobce grafických karet. Pro srovnání jsou v tabulce uvedeny verze ovladačů, které byly použity v testu. Instalujte ale vždyaktuální ovladač výrobce.

Pro testování Vašeho systému doporučuje náš systémový nástroj, který je na naší homepage:
https://www.allplan.com/services/cad-software-support/downloads.htmlDalší informace:

Od verze 2011 je Allplan speciálně plně přepracován kvůli rychlému a grafickému zobrazení.
Pro zaručení plného výkonu musí být nainstalované aktuální ovladače výrobce a splněny hardwarové požadavky pro DirectX 10 & OpenGL 2.0 (chip). Staré grafické karty, které neodpovídají systémovým požadavků, se při spuštění programu Allplan automaticky spustí s dosavadní vykreslovací metodou.

Další informace o specifikacích grafických karet naleznete zde:

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_AMD_graphics_processing_units
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_AMD_graphics_processing_unitsUpozornění:

Mějte prosím pochopení, že nemáme zkušenost s neuvedenými produkty jiných výrobců, a proto nemůžeme dát žádné doporučení.

Aktualizace licence

Verze:  Allplan 2020, Allplan 2019, Allplan 2018, Allplan 2022, Allplan 2021, Allplan 2017, Allplan 2016, Allplan 2023, Allplan 2024  | Poslední změna: 08.08.2023 08:01
 
rate

Otázka:

Vaše licence byla prodloužena, nebo jste získali např. dodatečné nastavení nebo dodatečné licence pro licenční server. Jak lze aktualizovat tuto licenci?


Odpověď:

Pokud jste získali např. dodatečné nastavení jako GEO nebo dodatečné licence pro stávající licenční server, pak musíte vaši licenci aktualizovat, abyste změnu zachovali.

Jak provést aktualizaci licence.

U samostatné licence:

 • Vyvolejte dialog 'Nastavit licenci' pomocí Allmenu -> Obslužné programy -> Nastavit licenci.
 • Klikněte vlevo na Aktivace licencea poté na licenci, kterou si přejete aktualizovat.
 • Poté, co u nás proběhne rezervace, aktivuje se u vás funkce 'Aktualizace licence'.
 • Klikněte na Aktualizovat licenci.


Na licenčním serveru:

 • Spusťte na serveru program License Settings
 • Klikněte vlevo na Aktivace licencea poté na licenci, kterou si přejete aktualizovat.
 • Poté, co u nás proběhne rezervace, aktivuje se u vás funkce 'Aktualizace licence'.
 • Klikněte na Aktualizovat licenci.


Instalace Hotfixu

Verze:  Allplan 2014, Allplan 2017, Allplan 2021, Allplan 2020, Allplan 2022, Allplan 2015, Allplan 2013, Allplan 2018, Allplan 2019, Allplan 2016  | Poslední změna: 14.07.2023 12:52
 
rate

Dotaz:

Jak se instaluje hotfix?


Odpověď:

Hotfixes jsou standardně stahovány automaticky a potom instalovány při nejbližším startu Allplanu.
Příslušná nastavení naleznete v Allplanu v roletovém menu ? pod Allplan Update.

V poliVyhledat nyní můžete přímo připravený Update a tento instalovat před příštím novým startem Allplanu.


Upozornění:

1. Manuální stažení

Hotfixes můžete stáhnout také manuálně.
Jděte na naši domovskou stránku
http://www.connect.allplan.coma vyberte
Support -> Downloads

Zde jsou nabízeny ke stažení aktuální a také předchozí Hotfixes.
Pro stažení se provede přihlášení nejprve v Allplan Connect.


2. Instalace Hotfixu při manuálním stažení

Stahované instalační soubory Hotfix mohou být instalovány dvojkliknutím na soubor. Allplan a Allmenu musí být nejprve uzavřeny.
Hotfixes jsou instalovány postupně, tzn., než může být např. instalován Hotfix 02.01.14, musí být stažen a instalován Hotfix 01.01.14.


3. Prostředí síťového managera

Pokud pracujete ve skupině a nějaký jiný zaměstnanec již hotfix stáhnul, zobrazí se Vám následující hlášení:

V současné době nejsou k dispozici žádné aktualizace

V tomto případě je tento Hotfix již ve složce Downloadpřipraven na serveru. Vyberte v programu Allplan pod ?-> Allplan Updatejedno z obou prvních nastavení, kterým při příštím startu Allplanu je Hotfix instalován:

 • Automatická instalace aktualizací-> Hotfix je při startu Allplanu instalován bez dotazování.
 • Stáhnout aktualizace, instalaci provést manuálně (doporučeno)-> Při příštím startu Allplanu se objeví dialogové okno, ve které můžete instalaci Hotfixu odsouhlasit.


Standardní nastavení Allplan Update je:
Stáhnout aktualizace, instalaci provést manuálně (doporučeno).

Převod dat ze starších verzí v programu Allplan

Verze:  Allplan 2024  | Poslední změna: 23.10.2023 14:38
 
rate

Otázka:

Jak načíst data ze starší verze?Odpověď:

Allplan podporuje převzetí dat ze tří předchozích verzí.
Lze tedy načíst následující data:

cílová verze <- od verze

2016 <- 2013
2015 <- 2012
2014 <- 2011
2013 <- 2009
2012 <- 2008
2011 <- 2006
2009 <- 2005
2008 <- 2004
2006 <- 2003
2005 <- 17
2004 <- 16

Nelze zaručit, že data, která byla vytvořena pomocí starší verze, budou moci být znovu načtena a upravována. U starších dat může být konvertování neúplné nebo zčásti vadné, což může mít dopad především na inteligentní stavební prvky.


1. Archivovaná data ze starších verzí (až do 3 starších verzí):

Přeměnu dat lze provést dvěma způsoby:

 • Načtěte vytvořené a archivované zálohy projektů v Allmenu pod
  Allmenu -> Zálohování dat – načíst zálohu
  do Vašeho projektového stavu, a převeďte projekty tak, že každý z načtených projektů jednou otevřete.
 • Nahrajte archivovanou zálohu v Allemenu pod
  Allmenu -> Soubor -> Dokumenty libovolné verze na '...\Externí'načíst
  do externí cesty.
  Konvertovaná data můžete dále zpracovávat v ProjectPilot.2. Archivovaná data ze starších verzí Allplan (starší než 3 starší verze):

 • Nejprve můžete vyzkoušet, jestli se bezchybně načtou staré projekty podle popisu v bodu 1.
 • Pokud máte k dispozici starou verzi programu Allplan, můžete ji nainstalovat. Načtěte vytvořené a archivované zálohy do staré verze programu Allplan a přes Allmenu převeďte projekty, nebo - pokud jste načetli celou zálohu projektu - jednou otevřete každý načtený projekt. Pak opakujte tento postup pomocí novější verze (max. 3 verze novější), než budou data k dispozici ve verzi, která je max. 3 verze starší, než Vaše aktuální.
 • Pokud nemáte žádnou starou verzi programu Allplan, pak můžete převést data za poplatek do aktuální verze. Obraťte se na Technickou podporu -> support.de@allplan.com
Upozornění:

 • Existuje možnost správy dat přes kompletní soubor projektových dat. Viz další FAQ v Allplan Connect Portal https://connect.allplan.com/cs/faqid/20090408124904.html
 • Pokud disponujete dostatečnou kapacitou pevného disku, měli byste samozřejmě všechny projekty nahrávat a uchovávat v souboru projektových dat. Při převodu dat všech projektů se u každého upgrade přejde na aktuální verzi.
 • Pokud existují knihovny objektů vztažené k projektu, měla by se také jednorázově převést také tato knihovna objektů.

Komplexní export ze zpracování projektu s externími referencemi

Verze:  Allplan 2021, Allplan 2022, Allplan 2023, Allplan 2024  | Poslední změna: 27.10.2023 10:09
 
rate

Otázka:

Jak je možno ze zpracování projektu provádět export tak, aby byly vytvořeny Plan-DWG a v každé uložené fólii další referenční-DWG?Odpověď:

AutoCAD má v protikladu k Allplan pouze jednu konstrukční oblast. Neexistuje tam možnost, jako v Allplan pomocí fólií pracovat v různých konstrukčních oblastech. Použitím externích referencí mohou ale konstrukční oblasti z různých DWG-souborů být vloženy do jednoho DWG.
Z Allplan se k tomu hodí výměnná varianta"Komplexní export ze zpracování projektu s externími referencemi".
Touto variantou se při exportu z projektu stává výchozí výkres (Plan-DWG) a ze všech v projektu vložených fólií referenční výkresy (Referenční-DWGs), které jsou všechny spojeny v projektovém-DWG a s tím jsou tam také viditelné. Tyto soubory obsahují výhradně konstrukční oblast AutoCAD (oblast modelu ).

Průběh exportu:

Vyberte v sestavě projektu Wählen plán, který má být exportován

 • Vyberte Menu: Soubor -> Exportovat -> Exportovat AutoCAD-data ...Vybrat projekt a pomocí OKpotvrdit.
 • Nastavte v následujícím okně "Uložit jako" u Uložení dosložky, ve které má být uložen exportovaný soubor a vyberte požadovaný Typ souboru.
 • Přejděte tlačítkem Nastavení... na registrační kartu 'Obecná nastavení'a nastavte zde požadované možnosti. Od Allplan 2009 můžete např. jako výchozí základnu volit Oblíbenou položku výměny 3 a nastavit další možnosti potom manuálně.
  Zaškrtněte v registrační kartě 'AutoCAD specificky'pod Oblast souboru, která má být přenášenaKonstrukce (Oblast modelů).
  Proveďte příp. další nastavení v Možnostech a potvrďte je potom pomocí OK
 • Spusťte potom Export použitím Uložit
 • Otevře se maska "Export:..." pro Sestavu projektu. Stiskněte tlačítko Změnit, aby se provedly ještě změny v konfiguraci. Pro každou použitou fólii se otvírá v další průběhu exportu znovu maska "Export:...".
 • Je sepisován Plan-DWG a pro každou fólii referenční DWG

Výsledek:

1. Vytvořené soubory:
Je vytvořen soubor pro projekt (např. "plan_1.dwg") a vždy soubor jako XRef pro každou fólii, která na projektu umístěna (např. "tb_1.dwg", "tb_2.dwg" atd.).
Jestliže je Plan-DWG (např. "plan_1.dwg") otevřeno v AutoCAD, jsou referenční DWGs (např. "tb_1.dwg", "tb_2.dwg" atd.) zobrazeny jako externí reference.

2. Rozložení elementů:
Elementy, které leží ve fóliích, jsou komplexně přenášeny. (např. šrafování, vzory, řetězce kót zůstávají zachovány)
Elementy, které mohou ležet přímo v plánu nebo ve fólii podle nastavení v oblasti Rozložit vybrané elementyjsou přenášeny buď rozložené nebo komplexně.

3. Filtrování elementů:
Filtry v oblasti Přenášené elementynepůsobí při komplexním přenášení pouze na data, která leží přímo v projektu, nýbrž také na data ve fóliích.

4. Pomocná konstrukce:
Pomocná konstrukce může v oblasti K přenášení určené elementyjak v projektu tak i na fólii být filtrována. Deaktivujte k tomu pod K přenášení určené elementyMožnosti Pomocná konstrukcenebo Netisknutelné elementy(stejný účinek).

5. Meze spojení:
Jako mez spojení je označována oblast provedení zářezu, např. oknem plánu. Ta je exaktně vyhodnocena.

6. Struktura Allplan:
Vzniká pro projekt a pro každou fólii vlastní DWG a struktura fólií je tak předávána. Hladiny fólií se stávají hladinami DWG.

7. Oblast modelu na papíře:
U této popisované variantě exportu je v každé DWG konstrukční oblast (modelová oblast) předávána.Upozornění:

Jestliže nechce váš projektový partner pracovat v AutoCAD s více soubory DWG, má v případě potřeby také možnost referenční-DWGs do projektového DWG zapojit tak, že je ještě třeba pouze jednoho souboru DWG.
Aby se uskutečnilo doporučení dat při otevření souboru DWG správně, je třeba všechny vytvořené soubory uložit a předat v jedné společné složce.
Jsou-li k výměně dat další otázky, přečtěte k tomuto tématu podrobnou dokumentaci v nápovědě online. Nápověda je vyvolána volbou tlačítka F1. Vyberte v registru Index -> Rozhraní.

Jak ručně nainstalovat program Codemeter control center

Verze:  Allplan 2024  | Poslední změna: 11.08.2023 13:14
 
rate

Otázka:
Jak ručně nainstalovat program „Codemeter control center“?

Odpověď:
Ukonèete Allplan.

Aktuální a uvolněnou verzi „Codemeter Control Center“ si můžete stáhnout z následujícího odkazu:
https://webdrive.allplan.com/s/4LrjrymoxESzC6p

Program je umístěn ve složce:
/Allgemein/Wibu/

(Klikněte na tři tečky vpravo od velikosti souboru a vyberte stahování)

Spusťte soubor "CodemeterRuntime.exe" a potvrďte ovládání uživatelského účtu.
Chcete-li nainstalovat, klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a vyberte z nabídky
„Spustit jako správce“.
V nastavení potvrďte všechny zprávy a předvolby provedené pomocí 'Další'.
Poté bude nainstalováno řídící centrum pro Codemeter.


Poznámka:
Používáte ve firmě Allplan licenční server. Pak existuje nejen program „Codemeter control center“ na každém klientovi Allplan, ale také na vašem serveru, na kterém běží licenční server Allplan.
Nainstalujte program Codemeter Runtime na licenční server stejným způsobem.

Přenesení licence na nový počítač

Verze:  Allplan 2016, Allplan 2019, Allplan 2023, Allplan 2017, Allplan 2021, Allplan 2022, Allplan 2020, Allplan 2018, Allplan 2024  | Poslední změna: 09.08.2023 13:55
 
rate

Otázka:

Jak lze trvale převést licenci po nákupu nového počítače popř. výměně počítače trvale na nový počítač?
Jak lze dočasně převést licenci z registrovaného počítače na jiný počítač?
Jak se dají vzájemně vyměnit licence mezi dvěma registrovanými počítači?Odpověď:

Pokud online aktivujete licenci zadáním produktového klíče, můžete produktový klíč vrátit a poté ho použít na jiném počítači. Vrácení a aktivace licence funguje pouze v případě, že počítače mají k dispozici přístup na internet. Počítač musí být online pouze po dobu vrácení/aktivace.


Vrácení licence
Jak vrátit licenci online

 • Vyvolejte dialog 'Nastavit licenci' pomocí Allmenu -> Obslužné programy -> Nastavit licenci.
 • Zaznamenejte si váš produktový klíč k vaší licenci, kterou vracíte.
 • Klikněte vlevo na Aktivovat licencia poté na licenci, kterou si přejete vrátit
 • Klikněte na Vrátit licenci.


Licence může být nyní aktivována na jiném počítači.


Aktivovat licenci
Pokud si přejete trvalé přenesení licence, pak můžete licenci aktivovat již během instalace programu Allplan nebo také dodatečně, až je program Allplan již nainstalován. Aktivováním licence dojde k jejímu provázání s vaším novým/jiným počítačem a umožní spuštění programu Allplan na tomto počítači.
Zákazníci, kteří si přejí přenést licenci pouze dočasně, nainstalují program Allplan na druhém počítači nejprve jako prohlížeč a licenci
aktivují až později.

Aktivace licence v průběhu instalace:
Spusťte Setup a postupujte podle dialogu pro instalaci.

 • Zvolte při instalaci v dialogu Možnosti instalace volbu Zadat produktový klíč a klikněte na Dále.
 • Zadejte Váš produktový klíč.
 • Klikněte na Aktivovat licenci


Dodatečná aktivace licence:

 • Vyvolejte dialog 'Nastavit licenci' pomocí Allmenu -> Obslužné programy -> Nastavit licencina .
 • Klikněte vlevo na Aktivovat licenci.
 • Zadejte Váš produktový klíč.
 • Klikněte na Aktivace licence.Upozornění:

Váš produktový klíč obdržíte také na servisním portálu Allplan Connect na adrese http://connect.allplan.com/license
Klikněte proto na Profil -> Správa licencí.
Tuto funkci můžete používat výhradně jako administrátor.

Allplan 2013 se nespouští z Windows 8

Verze:  Allplan 2013, Allplan 2015, Allplan 2014  | Poslední změna: 21.06.2023 16:39
 
rate

Dotaz:

Co lze učinit, když se Allplan nespouští a vypisuje se následující hlášení:
"HW klíč (Hardlock) nebyl nalezen na paralelním nebo USB portu!"Odpověď:

Allplan je pro Windows 8 od verze 2013-0-1certifikován, tedy s Hotfix 1 certifikován pro Allplan 2013-0.

U kombinace Windows 8 a HW-klíče by se měla instalace v každém případě provádět s instalačním paketem, který je k dispozici pro stažení, protože pouze tak je instalován pro Windows 8 požadovaný ovladač pro HW-klíč.
To není možné za použití Hotfix.


Kdybyste měli problémy se stažením instalačního paketu 2013-0-1, tak můžete také jako alternativu nainstalovat vaši V2013-0 (64 bitová instalace) z DVD a potom stahovat pouze Hotfix 2013-0-1 (64 bitová instalace) (klikněte v Allplan Connect přímo na nadpis 'nejaktuálnější Hotfixes' abyste získali zobrazení všech Hotfixes) a nahrajte.

Při této variantě ale není současně instalován vhodný ovladač pro HW-klíč (Hardlock) pro Windows 8. Můžete jej ale instalovat dodatečně, příslušný ovladač HW-klíče je připojen jako příloha.

Postup instalace:
Rozbalte soubor 'haspdinst.exe' do libovolné složky např. c:\Ovladače a otevřete okno příkazového řádku:
Klávesa Windows + X -> Příkazový řádek (Správce)
Změňte složku zadáním "cd c:\Ovladače" .

Staré ovladače odinstalujte zadáním následujícího příkazu:
haspdinst -fremove
Pak nainstalujte nový ovladač pomocí:
haspdinst -install


Upozornění:

Vyjádření k provozní způsobilosti starších verzí Allplanu nemůžeme poskytnout.

Oprava NemSLock po aktualizaci na Windows 8.1 nebo na Windows 10.

Verze:  Allplan 2014, Allplan 2015, Allplan 2013  | Poslední změna: 21.06.2023 16:29
 
rate

Otázka:

Po aktualizaci z Windows 8 na 8.1 nebo z 8.1 na 10 se program Allplan spustí pouze jako prohlížeč. Jak se dá odstranit?


Odpověď:

Opravte správu licencí Nemetschek Softlock.

Aktuální správu licencí Softlock najdete ke stažení prostřednictvím následujícího odkazu FTP:

ftp://nemhotline:ha37jvg8f@ftp.nemetschek.de/download/Allplan/2015/NemSLock/

Zde si stáhněte Nemetschek_Software_Lock.exe.

Spusťte soubor "Nemetschek Software Lock.exe"a zvolte "Opravit program"

Po ukončení instalace bude možné správu licencí opět otevřít (Allmenu -> Obslužné programy -> Licence -> Správa licencí). Nyní nahrajte svou předběžnou licenci (*_psd.nslock) pomocí "Nahrát – Nahrát licenci".

V případě potřeby si ji můžete stáhnout přes Allplan Connect pomocí vašeho profilu:
https://connect.allplan.com

Upozornění: Předběžná licence se zobrazí se stavem "Platnost vypršela"

Poté vytvořte nový registrační požadavek.
Registrační požadavek vytvoříte následujícím způsobem:

Otevřete prosím správu licencí (Allmenu -> Obslužné programy -> Licence -> Správa licencí). Označte licenční položku pro vaše pracovní místo a klikněte na "Vyžádat licenci".
Budete vedení registrační nabídkou. Vyplňte formulář, velmi důležitá je vaše e-mailová adresa.

Při registraci zkontrolujte, zda je správně zadáno vaše Client ID a CD Key a v případě nutnosti je opravte.

Svůj registrační požadavek odešlete na: register@nemetschek.de

Jak ovlivnit výběr licence

Verze:  Allplan 2024  | Poslední změna: 11.08.2023 13:06
 
rate

Otázka:

Máte k dispozici několik licencí a chcete program Allplan spustit s jednou určitou licencí. Jak to lze provést?Odpověď:

Otevřete u klienta volbu Nastavit licenci

Allmenu -> Obslužné programy -> Nastavení licence -> Výběr licence

Zobrazí se vám zde všechny licence dostupné v síti. Používání těchto licencí můžete ovlivnit následujícím způsobem.


Přímým výběrem licence (zaškrtnutím) můžete označit jednu nebo několik licencí jako oblíbenou položku. Tato licence pak bude použita přednostně. Pomocí můžete označit licence, které nemají být použity.

Aktivujte nebo deaktivujte odpovídající priority pro vaše licence.

Pokud neučiníte žádné nastavení nebo jste jako oblíbenou položku označili několik licencí, program Allplan automaticky použije první nalezenou a volnou licenci.


Upozornění:

Dbejte na dostupnost licencí.
Sloupec Dostupné:
Zde je uvedeno, kolik licencí je ještě k dispozici, např. 3/5 znamená, že jsou ještě volné 3 licence s celkových 5 licencí. Klikněte na šipku rozbalovacího seznamu, abyste zobrazili uživatele, kteří právě používají licenci.

Aktivace licence (bez přístupu na internet)

Verze:  Allplan 2023, Allplan 2016, Allplan 2018, Allplan 2021, Allplan 2019, Allplan 2022, Allplan 2017, Allplan 2020, Allplan 2024  | Poslední změna: 08.08.2023 08:00
 
rate

Otázka:

Na Vašem počítači nemáte přístup na internet a chtěli byste aktivovat produktový klíč. Jak je třeba zde postupovat?


Odpověď:

Pokud chcete na počítači, který nemá přístup na internet, aktivovat licenci, můžete vygenerovat soubor s požadavkem na licenci, který pomocí jiného počítače, který má přístup na internet, nahrát do servisního portálu Allplan Connecta následně stáhnout soubor pro aktualizaci licence.

Upozornění: Pamatujte si, že offline aktivovanou licenci lze také vrátit pouze offline. Navíc musíte nahrát potvrzující soubor, abyste mohli licenci vrátit offline.

Aby bylo možno licenci aktivovat offline, musí být splněny následující předpoklady:

 • Platný produktový klíč
 • Instalovaný driver (ovladač) CodeMeter
 • Další počítač s přístupem na internet


1. Na počítači bez přístupu na internet: Instalovat driver (ovladač) CodeMeter
Driver (ovladač) CodeMeter se instaluje při některé z následujících akcí:

 • Při instalaci produktu Allplan. Instalace nemusí proběhnout úplně, driver CodeMeter Treiber se instaluje již na počátku instalace produktu Allplan, když budete vyzváni k volbě konfigurace licence.
 • Samostatnou instalací CodeMeterRuntime64.msi (např. na DVD Allplan ve složce \Drv\Wibu). Následně musíte ještě CodeMeter spustit a importovat soubor Allplan_GmbH.wbb ze stejné složky.
 • Alternativně můžete Allplan instalovat také jako prohlížeč.


2. Na počítači bez přístupu na internet: Vygenerovat soubor s požadavkem na licenci

 • Spusťte CodeMeter Control Center (Windows 7: V nabídce Start systému Windows klikněte na CodeMeter - CodeMeter Control Center. Windows 8: Ve vyhledávací liště úvodní stránky Codemeter vložte a stiskněte ENTER).
 • Aktivujte záložku Licence v kontejneru licencí Allplan GmbH.
 • Klikněte v CodeMeter Control Center na Aktualizace Licence a pak na Další.
 • Zvolte možnost Požadavek licence a klikněte na Další.
 • Vložte cestu a jméno souboru a uložte soubor s požadavkem licence *.WibuCmRaC.
 • Zkopírujte soubor s požadavkem licence *.WibuCmRaC na počítač s přístupem na internet.


3. Na počítači s přístupem na internet: Nahrajte soubor s požadavkem licence a obdržíte soubor pro aktualizaci licence

 • Otevřete stránku https://connect.allplan.com/admin/licensing-dashboard/checkout-offline.html, vložte Váš produktový klíč a klikněte na Submit.
 • Klikněte na Vybrat soubor, vyberte soubor s požadavkem licence *.WibuCmRaC a pak klikněte na Pokračovat, aby se soubor s požadavkem licence nahrál.
 • Klikněte na Stáhnout soubor pro aktualizaci licence.
 • Soubor pro aktualizaci licence se uloží do složky, kterou jste určili v prohlížeči jako složku pro stahování (normálně C:\Užiatelé\$Jméno uživatele\Stahování).
 • Stažený soubor pro aktualizaci licence zkopírujte do počítače bez přístupu na internet.


4. Na počítači bez přístupu na internet: Nahrajte soubor pro aktualizaci licence

 • Klikněte v CodeMeter Control Center na Aktualizace licence a pak na Další.
 • Zvolte možnost Aktualizace licence a klikněte na Další.
 • Zadejte cestu a jméno souboru s aktualizací licence a klikněte na Použít.

Licence je nyní k dispozici pro Allplan a je viditelná pod Výběr licence.

5. Vygenerování a nahrání potvrzovacího souboru
Pokud byste později chtěli vrátit licenci aktivovanou offline, abyste ji mohli např. používat na jiném počítači, měli byste bezpodmínečně vygenerovat a nahrát potvrzovací soubor *.WibuCmRaC.

 • Na počítači bez přístupu na internet: Klikněte v CodeMeter Control Center na Aktualizace Licence a pak na Další.
 • Zvolte možnost Vygenerovat potvrzení a klikněte na Další.
 • Zadejte cestu a jméno potvrzovacího souboru a klikněte na Použít.
 • Zkopírujte potvrzovací soubor na počítač s přístupem na internet.
 • Klikněte na stránce https://connect.allplan.com/admin/licensing-dashboard/checkout-offline.htmlna Vybrat soubor a vyberte v předchozím kroku vygenerovaný potvrzovací soubor *.WibuCmRaC.
 • Klikněte na Nahrát potvrzení.Podrobné informace o tom, jak se licence offline vrací zpět, najdete v nápovědě online (klávesa F1) v Nastavení licence
Allmenu -> Obslužné programy -> Nastavení licence
Otevřete nápovědu a přejděte zde na záložku 'Obsah' -> Udělení Licence pro Allplan pomocí produktového klíče -> Vrátit licenci offline (bez přístupu na internet).

Import : 4 možnosti s velkými souřadnicemi

Verze:  Allplan 2017, Allplan 2021, Allplan 2020, Allplan 2019, Allplan 2018  | Poslední změna: 23.11.2023 13:06
 
rate

Otázka:

Jak lze načíst soubory DXF nebo DWG s velkými souřadnicemi?Odpověď:

Jestliže soubory DXF nebo DWG obsahují elementy s velkými souřadnicemi (z.B. data z vyměřování se souřadnicemi Gauß-Krüger), může to po importování do Allplan vést ke ztrátám výkonu. Pro bezproblémový import dat máte k dispozici následující postupy.

Možnost 1: Nastavit Offset
Nastavte v projektu Offset. Od Allplan 2011 je to možné přímo při sestavování nového projektu. U stávajících projektů můžete nastavení dodatečně přes Soubor ->Projekt otevřít-> Projekt označit -> Kontextové menu Vlastnostiprovést. (až do verze Allplan 2009 se děje nastavení přes Extras -> Optionen -> Rozšířená konstrukce -> Registrační karta Nastavení). Automatické nastavení posunu při importu popisuje možnost č. 2.

Možnost 2: Těžiště použít jako: Offset
Aktivujte při importu v Optionen -> Registrační kartu Všeobecná nastavení (do V2008 Rozšířená nastavení přenosu) zaškrtávací políčkoPřizpůsobit těžiště jako "Offset". Tím je nastaven automaticky v projektu Offset, který umisťuje těžiště souboru (=střední bod boxu Min-Max) do nulového bodu systému souřadnic. Pokud je již posun nastaven, nebo pokud importovaná data neobsahují žádné velké souřadnice, pak tato možnost není k dispozici.

Možnost 3: Těžiště použít jako: Nulový bod
Aktivujte při importu v Optionen -> Registrační kartu Všeobecná nastavení (do V2008 Rozšířená nastavení přenosu) zaškrtávací políčkoPřizpůsobit těžiště jako "Nulový bod". Tím je posunuto těžiště souboru do nulového bodu souřadnicového systému Allplan. Na rozdíl od předchozího nastavení se mění souřadnice jako takové. Používejte proto tuto možnost pouze tehdy, jestliže s těmito daty pracujete pouze ve své kanceláři, resp. data nebudete ve stejné poloze znovu muset exportovat (právní závaznost souřadnic polohového plánu).

Možnost 4: Těžiště použít jako: Vyp
Zde jsou data bez ohledu na souřadnice v Allplan importovány. Pro další práci s velkými souřadnicemi, máte potom možnost prostřednictvím (možnosti) Option -> Pracovní prostředí-> Práci s velkými souřadnicemi optimalizovat( do Allplan 2009: Extras -> Optionen -> Optionen všeobecně -> Registrační karta 'Jiné' -> Práci s velkými souřadnicemi optimalizovat) pozitivně ovlivňovat tuto problematiku. Čím více dat je ale vytvořeno daleko od počátku, tím silněji se může narušovat výkon. Máte mimo to možnost, data v Allplan funkcí 'Verschieben-Posunout' posunout k nulovému bodu a v případě potřeby dodatečně zapsat Offset, podle zvoleného vektoru posunutí.Upozornění:

Použití Offsetu (u prvních obou postupů) je ve většině případů lepším řešením. Zpracováváte data u počátku souřadnic, ale souřadnice bodu jsou, s přihlédnutím k nastavenému objektu, korektně změřena. Nastavený posun se při exportu a importu zohlední automaticky. Platí pro celý projekt.
Jestliže nemusíte data ve stejné poloze opět exportovat, doporučuje se možnost 3 - těžiště přizpůsobit jako: Nulový bod

Převést najednou všechny projekty Allplan

Verze:  Allplan 2024, Allplan , Allplan 2019, Allplan 2020, Allplan 2013, Allplan 2012, Allplan 2017, Allplan 2018, Allplan 2016, Allplan 2021, Allplan 2014, Allplan 2022, Allplan 2023, Allplan 2015  | Poslední změna: 25.08.2023 15:16
 
rate

Otázka:

Jak se dají po aktualizaci převést všechny projekty najednou?Odpověď:

Ujistěte se, že existuje zálohování dat všech projektů!

Proveďte následující kroky:

 • Ukončete program Allplan na všech pracovních místech.
 • Pouze při použití síťového manažera:
  Přihlaste se jako správce programu Allplan (sysadm).
 • Spusťte Allmenu
 • Pouze při použití síťového manažera: Ujistěte se, že jsou v provozu všechny počítače, na kterých jsou uloženy projekty.
  To můžete zkontrolovat pomocí:
  Allmenu -> Síťový manažer -> Informace -> Zobrazit seznam projektů(ve druhém sloupci je počítač, ve kterém je projekt).
 • Nastavte velikost fólie na počítači, kde se bude provádět konverze dat na nejvyšší hodnotu:
  Allmenu ->Service ->Hotlinetools->docsize ->256 (nebo 1024, pokud je k dispozici) ->HH
  Upozornění:
  Velikost fólie lze po konverzi dat vrátit na původní hodnotu.
 • Spuštění konverze dat (pouze na počítači, na kterém jste změnili velikost fólie):
  Allmenu ->Service ->Hotline-Tools -> datwaprjs: Převod dat - všechny projekty
  Jestliže odpovíte na obě následující hlášení "Ano", je provedena konverze dat pro všechny projekty.Upozornění:

Uvědomte si, že rychlost konverze dat je závislá na různých faktorech:

 • počet projektů
 • velikost projektů
 • rychlost počítače, na kterém se konverze dat provádí
 • rychlost sítě


Konverzi dat lze spustit z více pracovních míst zároveň.

Předvedení 3D-Animačního modelu bez programu Allplan

Verze:  Allplan 2016, Allplan 2018, Allplan 2017, Allplan 2015  | Poslední změna: 21.06.2023 16:22
 
rate

Úloha:

Chcete exportovat z programu Allplan Váš 3D animační model a chcete ho předvést někomu, kdo nemá program Allplan k dispozici.Příprava:

Nainstalujte na pracovní místo, kde si chcete prohlížet 3D-data odpovídající plug-in pro Internet Explorer, který Vám umožní otevřít soubory VRML .

Takový plug-in na internetu nabízí např. Parallelgraphics
Je k dispozici k následujícím prohlížečům:
Internet Explorer 6.0, Netscape Browser 8.0 , Mozilla Firefox 1.5 , Opera 8.5 a vždy k pozdějším verzím.

http://www.cortona3d.com/Products/Cortona-3D-Viewer.aspxŘešení:

Spusťte v programu Allplan animační okno.
Vyberte Soubor ->Exportování ->Export dat Cinema 4D/VRML/3dsa soubory uložte pod libovolným názvem v exploreru.
Doporučujeme ukládat soubory do prázdné složky, protože spolu se souborem VRMLse do složky překopírují textury používané v programu Allplan.
Soubor VRMLje možné prohlédnout dvojím kliknutím v Internet Explorer. Zde máte k dispozici, podobně jako v animačním okně programu Allplan, různé funkce pohybu a zoomování.Upozornění:

Od verze 2008 máte k dispozice v animaci (kontextové menu po kliknutím pravým tlačítkem) také Export 3D-PDF. Takto vytvořená data lze prohlížet v Adobe Reader od verze 2008.

Instalace adaptéru Loopback pro provoz utility Workgroupmanager na jednom pracovišti

Verze:  Allplan 2019, Allplan 2017, Allplan 2018, Allplan 2020, Allplan 2022, Allplan 2016, Allplan 2023, Allplan 2021  | Poslední změna: 22.06.2023 13:31
 
rate

Dotaz:

Mám počítač s funkcí "Vyškrtnout/Zaškrtnout" ze sítě vyškrtnutou a síťové připojení odstraněno.
Proč mi nyní již nefunguje můj Workgroupmanager?Odpověď:

Windows deaktivuje funkčnost sítě, jakmile se odstraní síťové připojení (síťový kabel).
Pro Allplan jsou ale určité síťové protokoly pro provoz Allplan (i ve vyškrtnutém stavu) nutné.Řešení:

Aby se získala síťová funkce operačního systému, lze nainstalovat virtuální síťovou kartu.
Pro tento účel nabízí Microsoft driver (ovladač) (adaptér Loopback).

Postup při instalaci

Windows 8:
Klávesa Windows -> Vložení "hdwwiz" do pole pro vyhledávání. Po úspěšném vyhledání klikněte pravým tlačítkem myši na Program -> Provést jako správce systému.
Další -> Vybrat hardware manuálně ze seznamu a nainstalovat -> Další
Vybrat v seznamu "Síťový adaptér" -> Další
V levém seznamu vybrat "Microsoft", vpravo je pak k dispozici pro výběr "Adaptér Microsoft Loopback pro test KM-TEST" -> Další -> Weiter

Windows 7:
Start -> Vložení "hdwwiz" do pole pro vyhledávání. Po úspěšném vyhledání klikněte pravým tlačítkem myši na Program -> Provést jako správce systému.
Další -> Vybrat hardware manuálně ze seznamu a nainstalovat -> Další
Vybrat v seznamu "Síťový adaptér" -> Další
V levém seznamu vybrat "Microsoft", vpravo je pak k dispozici pro výběr "Adaptér Microsoft Loopback pro test KM-TEST" -> Další -> Další

Windows Vista:
Spusťte "Asistenta Hardware" pomocí
Start -> Ovládání systému -> Hardware a přejděte na Pokračovat -> Dále
V následujícím poli pro výběr "Hardware vybrat manuálně ze seznamu a instalovat (pro pokročilé uživatele)" a vyberte v následujícím seznamu "Síťové adaptéry".
Pod výrobcem "Microsoft" se nyní aktivuje a nainstaluje síťový adaptér "Adaptér Loopback Microsoft".

Instalace některé z předchozích verzí pomocí NemSLock místo Allplan 2016

Verze:  Allplan 2019, Allplan 2016, Allplan 2018, Allplan 2017, Allplan 2020  | Poslední změna: 21.06.2023 16:38
 
rate

Otázka:
Získal jste novou licenci a nový produktový klíč pro Allplan 2016. Používáte ale i přes to ve Vaší kanceláři starší verzi Allplan. Jak je možné i přes to, že máte novou licenci instalovat Allplan 2015 nebo starší a získat pro něj licenci?


Odpověď:

Allplan 2016 používá nový zjednodušený systém ochrany. Udílení licence pro Allplan spočívá na ovladači CodeMeter společnosti Wibu Systems AG. Vaše dosavadní udělení licence pomocí softlock (NemSLock) nebo hardlock (Dongle) u Allplan 2016 již není možné. Pro Allplan 2016 nyní získáte produktový klíč, kterým Vaši licenci můžete aktivovat online.

Proto již nemůžete Vaši novou licenci používat pro dřívější verze Allplan; neexistuje zpětná kompatibilita.

Pro získání licence u starších verzí potřebné ClientID a klíč CD lze i nadále najít na Vašem dodacím listu nebo na Vaší faktuře. Místo pomocí předchozí licence instalujte Allplan 2015 nebo dřívější verzi pomocí vhodné zkušební (trialové) licence; udělení licence uvolnění získaných modulů se provádí jako doposud pomocí dotazování na registraci.

Upozornění:
Jestliže ve Vaší kanceláři používáte licenční server a další licenční servery získaly licenci, pak se řiďte podle samostatného návodu, nebo se obraťte na support.de@allplan.com. Zašleme Vám pak návod pro napojení Vaší licence v existujícím serveru.

Pokud byste chtěli instalovat Allplan 2015 nebo starší, pak instalujte požadovanou verzi nejprve se zkušební (trialovou) licencí.

Stažení Allplan:
Nainstalujte současně aktuální stav Vámi používané verze Allplan.
Aktuální verzi Allplan můžete stáhnout v Allplan Connect nebo ze serveru FTP.
Stažení Allplan connect:
https://connect.allplan.com/de/support/downloads.html


1. Instalace Allplan se zkušební (trialovou) licencí
Proveďte instalaci Allplan. V dialogu 'Výběr informace o licenci' vyberte bod 'Zkušební licence s omezenou dobu chodu' a vyberte tam licenci 'Architektura' nebo 'Inženýrské stavby'.

Pozor: Pokud byste měli v kanceláři používat Workgroupmanager, pak vyberte licenci pomocí 'Jiná zkušební licence' -> Další. Zvolte složku Německo -> Workgroup a vyberte požadovanou licenci. Proveďte instalaci až do konce. Dbejte na správné uvádění cest.


2. Tímto způsobem si vyžádáte registrovanou licenci pro Váš počítač.
Zkušební licence platí 30 dnů a nevztahuje se na určitou osobu.
Proto musíte při dotazu na registraci manuálně vložit své osobní údaje.
Tato proto vyžadují ClientID a klíč CD najdete na dodacím listu a faktuře.

Registrační požadavek vytvoříte následujícím způsobem:

Otevřete správu licencí (Allmenu -> Obslužné programy -> Licence-> Správa licencí).
Označte licenční položku pro Vaše pracoviště a klikněte na "Vyžádat licenci". Budete vedení registrační nabídkou.

Upozornění: Pro editování dat zákazníka jsou nutná práva administrátora. Není-li tomu tak, obdržíte příslušné hlášení. Přerušte správu licencí NemSLock a spusťte znovu přes kontextovou nabídku (kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu Allmenu) s volbou "provádět jako správce systému."


Zadejte licenční kódy a údaje Vaší kanceláře:
U Client ID (identifikace)platí u 00000000 (osmkrát číslice nula) a u CD-KeyFFFFFFFF (osmkrát velká písmena)

U "Client ID (identifikace)vložit" vložte Vaše zákaznické číslo. Toto najdete například na zápisu/ dodacím listuk expedici Allplan.
U "CD-Key" vložte Váš CD Key, tento najdete rovněž výše uvedeném zápisu. Dbejte na psaní velkých/malých písmen.

Upozornění:Na Vašem dodacím listu vlevo nahoře najdete údaje pro Client ID a CD Key. Pro CD-Keyjsou normálně používány pouze číslice 0-9 a písmena A-F velká.


Vyplňte všechna pole. Dávejte pozor zejména na správnou e-mailovou adresu, protože registrovaná licence a zpětné odpovědi na dotazy statutu licence se posílají na zde uvedenou adresu.
Klikněte na Další>

Vyplňte u pracoviště místo 94 pracoviště Vaší nově získané licence, tedy např. 02 nebo 03, 04 atd.
Zvolte si, jak chcete odeslat registrační soubor a klikněte na > Další>.

Emailový program odstartovat ...
Bude vytvořen a uložen soubor register.txt. Nyní se otevře váš standardní program pro práci s e-maily. Die Registrační soubor je automaticky připojen k e-mailu a jako adresa je register (please no spam) @ (please no spam) nemetschek.dezapsáno.

Uložit registrační soubor ...
Registrační soubor "register.txt" je sestaven a uložen. Potom je Průzkumník Windowsspuštěn a otevřena složka, ve které je registrační soubor uložen. Nyní můžete využít všech možností Průzkumníka Windows, registrační soubor připojit k e-mailu, nakopírovat přes síť na počítač s připojením na internet atd.

Zároveň obdržíte přehled dat, se kterými se vytvořil soubor registrace.

 1. Klikněte na Dokončit.
 2. Ukončete Správu licencí NemSLock Lizenzverwaltung uzavřením.

Během několika málo minut dostanete e-mailem odpověď. Tato zpráva vás informuje o průběhu registrace a ve standardním případě bude obsahovat registrovaný licenční soubor.

Upozornění: Registrovaný licenční soubor je generován automatizovaným systémem zpracování. Dodatečné informace nebo poznámky v přijatých e-mailech se v průběhu registrace nečtou.


3. Nahrát licenční soubor
Krátce po odeslání žádosti o registraci bude zaslán definitivní licenční soubor na dříve uvedenou e-mailovou adresu.
Ten je nahráván následujícím způsobem.

 • Uložte nejprve licenční soubor na pevný disk nebo na jiné Vámi zvolené místo.
  Pokud je licence zabalená jako soubor zip, rozbalte jej.
 • Dvojitým kliknutím na licenční soubor ("Kundenummer_Arbeitsplatz.nslock") načtete licenci.
  Zobrazí se potvrzující dialog "Načtení licenčního souboru".
 • Alternativně lze licenční soubor také načíst ve správě licencí přes (Start -> (Všechny) Programy -> Nemetschek -> Nemetschek SoftLock 2006 ->Správa licencí).
  V registrační kartě "Nemetschek SoftLock - správa licencí" zvolte kliknutím "Načtení - načíst licenci" a vyberte licenci pomocí "Hledat...".
  Pomocí "Dokončit" se načítání ukončí.
 • Vaše registrovaná licence se nyní zobrazí ve správě licencí. Odstraňte použité zaškrtnutí u zkušební (trialové) licence (např. Ap94 nebo Ap98). Nyní by se měla zaškrtnout Vaše registrovaná licence.
Trvalé přenesení licence NemSLock na nový počítač

Verze:  Allplan 2009, Allplan 2014, Allplan 2012, Allplan 2008, Allplan 2013, Allplan 2015, Allplan 2015  | Poslední změna: 21.06.2023 16:32
 
rate

Otázka:

Jak lze převést licenci NemSLock po nákupu nového popř. výměně počítače trvale na nový počítač?Odpověď:

Postupujte při tom následovně:

 • Nainstalujte program s předběžnou licencí (xxx_xxx_psd.nslock), kterou jste získali spolu s programem, na novém počítači. Nemáte-li předběžnou licenci aktuální verze, vyžádejte se ji u naší Podpory.
  Nyní máte 30 dní na to, abyste nakonfigurovali Váš nový počítač, přenesli kancelářský standard a projekty atd. (návod naleznete v naší databázi FAQ nebo zavolejte naši Hotline).
  Souběžně s tím můžete bez omezení pracovat na Vašem starém počítači, archivovat projekty, atd.
 • Pokud jsou ukončeny všechny práce spojené s přemístěním, můžete vrátit společnosti Nemetschek licenci za starého počítače přes
  Start -> (Všechny) Programy -> Nemetschek -> Nemetschek SoftLock 2006 -> Správa licencí.
  (Allmenu -> Obslužné programy -> Licence -> Správa licencí (Softlock)).

  Klikněte na "Přenos licence -> Trvalé přenesení licence na počítač", vytvořte soubor JMÉNOPOČÍTAČE.hrdwchg a zašlete nám tento soubor e-mailem na adresuregister@nemetschek.de.


Tip: Doporučujeme v okně ' Odeslat soubor pro změnu hardware (*.hrdwchg)' klepnout na 'Hledat'. JMÉNOPOČÍTAČE.hrdwchg se vytvoří a uloží. Potom je Průzkumník Windowsspuštěn a otevřena složka, ve které je soubor pro změnu hardware uložen. Nyní můžete využít všech možností Průzkumníku Windows, soubor připojit např. ručně k e-mailu, nakopírovat přes síť na počítač s připojením na internet atd. Odešlete nyní tento soubor e-mailem na register@nemetschek.de.

Upozornění:
Vytvořením tohoto souboru se licence vašeho Allplan na tomto počítači ještě dva dny aktivní a teprve pak vyprší.
Po úspěšném odebrání pak obdržíte potvrzovací e-mail.

 • Na novém počítači vytvořte žádost o registraci (register.txt) a odešlete ji do společnosti Nemetschek prostřednictvím e-mailu register@nemetschek.de.
  Pokud se licence dle popisu výše úspěšně vrátila, zašleme vám pro nový počítač ihned konečnou licenci.
  Načtením licenčního souboru se uzavře výměna licence na nový počítač.Upozornění:

Soubor JMÉNOPOČÍTAČE.hrdwchg se ukládá do složky:

do Allplan 2012.

 • Windows 64 bitů:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nemetschek\NemSLock2006\License

 • Windows 32 bitů:
  C:\Program Files\Nemetschek\Allplan\Etc


od Allplan 2013:

 • C:\ProgramData\Nemetschek\NemSLock\AllplanLicense
 • nebo C:\ProgramData\Nemetschek\NemSLock\HardwareTausch


Search results 1 until 25 of 38
https://campus.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím