Vaše často kladené dotazy a naše odpovědi

Náš tým technické podpory v průběhu let odpovídal uživatelům programu Allplan na mnoho otázek, které jsou uloženy v databázi FAQ.

Hledat

Support Filter

Result

Recommended FAQs
35 Výsledky:

Import : 4 možnosti s velkými souřadnicemi

Verze:  Allplan 2019, Allplan 2020, Allplan 2021, Allplan 2017, Allplan 2018  | Poslední změna: 18.04.2023 15:49
 
rate

Otázka:

Jak lze načíst soubory DXF nebo DWG s velkými souřadnicemi?Odpověď:

Jestliže soubory DXF nebo DWG obsahují elementy s velkými souřadnicemi (z.B. data z vyměřování se souřadnicemi Gauß-Krüger), může to po importování do Allplan vést ke ztrátám výkonu. Pro bezproblémový import dat máte k dispozici následující postupy.

Možnost 1: Nastavit Offset
Nastavte v projektu Offset. Od Allplan 2011 je to možné přímo při sestavování nového projektu. U stávajících projektů můžete nastavení dodatečně přes Soubor ->Projekt otevřít-> Projekt označit -> Kontextové menu Vlastnostiprovést. (až do verze Allplan 2009 se děje nastavení přes Extras -> Optionen -> Rozšířená konstrukce -> Registrační karta Nastavení). Automatické nastavení posunu při importu popisuje možnost č. 2.

Možnost 2: Těžiště použít jako: Offset
Aktivujte při importu v Optionen -> Registrační kartu Všeobecná nastavení (do V2008 Rozšířená nastavení přenosu) zaškrtávací políčkoPřizpůsobit těžiště jako "Offset". Tím je nastaven automaticky v projektu Offset, který umisťuje těžiště souboru (=střední bod boxu Min-Max) do nulového bodu systému souřadnic. Pokud je již posun nastaven, nebo pokud importovaná data neobsahují žádné velké souřadnice, pak tato možnost není k dispozici.

Možnost 3: Těžiště použít jako: Nulový bod
Aktivujte při importu v Optionen -> Registrační kartu Všeobecná nastavení (do V2008 Rozšířená nastavení přenosu) zaškrtávací políčkoPřizpůsobit těžiště jako "Nulový bod". Tím je posunuto těžiště souboru do nulového bodu souřadnicového systému Allplan. Na rozdíl od předchozího nastavení se mění souřadnice jako takové. Používejte proto tuto možnost pouze tehdy, jestliže s těmito daty pracujete pouze ve své kanceláři, resp. data nebudete ve stejné poloze znovu muset exportovat (právní závaznost souřadnic polohového plánu).

Možnost 4: Těžiště použít jako: Vyp
Zde jsou data bez ohledu na souřadnice v Allplan importovány. Pro další práci s velkými souřadnicemi, máte potom možnost prostřednictvím (možnosti) Option -> Pracovní prostředí-> Práci s velkými souřadnicemi optimalizovat( do Allplan 2009: Extras -> Optionen -> Optionen všeobecně -> Registrační karta 'Jiné' -> Práci s velkými souřadnicemi optimalizovat) pozitivně ovlivňovat tuto problematiku. Čím více dat je ale vytvořeno daleko od počátku, tím silněji se může narušovat výkon. Máte mimo to možnost, data v Allplan funkcí 'Verschieben-Posunout' posunout k nulovému bodu a v případě potřeby dodatečně zapsat Offset, podle zvoleného vektoru posunutí.Upozornění:

Použití Offsetu (u prvních obou postupů) je ve většině případů lepším řešením. Zpracováváte data u počátku souřadnic, ale souřadnice bodu jsou, s přihlédnutím k nastavenému objektu, korektně změřena. Nastavený posun se při exportu a importu zohlední automaticky. Platí pro celý projekt.
Jestliže nemusíte data ve stejné poloze opět exportovat, doporučuje se možnost 3 - těžiště přizpůsobit jako: Nulový bod

Zacházení se soubory *.bak

Verze:  Allplan 2020, Allplan 2021, Allplan 2016, Allplan 2018, Allplan 2017, Allplan 2019  | Poslední změna: 18.04.2023 14:24
 
rate

Dotaz:

Ukládá Allplan záložní soubory (*.bak)?
Jak je lze používat?Odpověď:

Allplan ukládá záložní soubory pouze při provádění následujících příkazů:

 1. Zkopírovat, přesunout data z fólie...
  Ukládá se záložní soubor cílové fólie nebo cílového plánu
 2. Rušení (mazání) fólií a plánův okně "Otevřít ve vztahu k projektu"
  Pokud se zvolí "Vygenerovat záložní kopie fólií", uloží se záložní soubor fólie/plánu.
 3. Při importu dat do fólií
  Pokud se zvolí "Vygenerovat záložní kopie fólií", uloží se záložní soubor fólie.


Upozornění k bodu 2. a 3.:

Volba "Vygenerovat záložní kopie fólií" se aktivuje pomocí:
Nástroje -> Nastavení-> Pracovní prostředí -> Odstavec Uložit(do Volby V2009 obecně -> Ostatní -> Automatické ukládání, záloha)->Vytvářet záložní kopii fólií


Obnova:

V případě potřeby lze původní fólii nebo původní plán obnovit.
Zapište si číslo fólie nebo plánu a zjistěte si příslušnou složku s projektem pomocí:
Allmenu -> Service -> Hotlinetools -> wopro

Otevřete zjištěnou složku v Průzkumníku Windows.

Přejmenujte příslušnou fólii, např. "tb000001.ndw" na "tb000001.ndw.alt" nebo příslušný plán "pb000001.000" na "pb000001.000.alt".
Nyní u příslušného souboru s příponou *.bak vymažte tuto příponu.

Příklad 1:

Do fólie 4711 se omylem zkopírovaly chybné obsahy:
1. V Allplan opusťte projekt
2. Soubor tb004711.ndw vymažte nebo jej přejmenujte např. na tb004711.ndw.alt
3. Soubor tb004711.ndw.bak přejmenujte na tb004711.ndw

Příklad 2:

Do plánu 815 se omylem zkopírovaly chybné obsahy:
1. V Allplan opusťte projekt
2. Soubor pb000815.000 vymažte nebo jej přejmenujte např. na pb000815.000.alt
3. Soubor pb000815.000.bak přejmenujte na pb000815.000Upozornění:

Pamatujte si, že záložní soubory mohou zvýšit množství dat při ukládání projektů, proto případně před zálohováním smažte nepotřebné soubory *.bak soubory. Soubory *.bak můžete mazat např. v Allmenu pomocí Obslužné programy –> Vymazat dočasné soubory.

Tato upozornění obdržíte i v nápovědě online v Allplan pod tématem "Používání souborů *.bak".

Grafické karty pro Allplan

Verze:  Allplan 2016, Allplan 2017, Allplan 2015, Allplan 2013, Allplan 2014, Allplan 2020, Allplan 2018, Allplan 2019  | Poslední změna: 18.04.2023 12:54
 
rate

Dotaz:

Které grafické karty jsou pro Allplan vhodné?Odpověď:

Principiálně lze grafické karty obou velkých výrobců NVIDIA a AMD (ATI) rozdělit do aktuálně 2 produktových linií:

 1. pro CAD koncipované grafické karty (NVIDIA: Quadro / AMD (ATI): Fire)
 2. pro ostatní aplikace(hry, kancelář) koncipované grafické karty - "Consumer-Level" (NVIDIA: GeForce / AMD (ATI): Radeon)


Mezi produktovými liniemi a uvnitř nich existují mezi jednotlivými modely značné rozdíly ve výkonu a v ceně.

Rozdíly ve výkonu se v Allplan projevují v těchto situacích:

 • Způsobilost k provozu Graphics Engine, v hardware spočívající urychlení grafiky pro konstrukční oblast Allplan (důležité při velkých objemech dat)
 • animační zobrazení


Nemetschek Allplan testuje a certifikuje pro vás v úvahu přicházející aktuální grafické karty na způsobilost pro Allplan.
V dalším jsou uváděny pokyny k různým situacím.

 • Nový nákup:


V tomto případě by měly přicházet v úvahu pouze pro CAD koncipované grafické karty.
Pro výběr vhodné grafické karty využijte v Allplan Connect funkci "Vyhledávání hardware grafické karty".
https://www.allplan.com/services/cad-software-support/grafikkarten.html

Jestliže byste si přál vám nabídnutou grafickou kartu posoudit, použijte volné pole pro zápis.

 • Posouzení stávajícího hardware:


Pro vyhodnocení Vašeho celého systému slouží test systému:
https://www.allplan.com/services/cad-software-support/downloads.html

Vysvětlivky k vypisovaným hlášením týkajících se grafické karty:

Pozor: Grafická karta je kartou Consumer-Level (viz protokol). ...Podporuje sice požadavky hardware pro ..., neposkytuje však optimalizaci systémům CAD
-> Graphics Engine je s touto kartou funkceschopný. Platí ovšem upozornění a pokyny v
https://connect.allplan.com/cs/faqid/20101004223723.html

Pozor: Grafická karta 'XXX' může způsobovat problémy.
-> Graphics Engine není s touto kartou funkce schopný. Allplan běží v módu "GDI+", velké objemy dat vedou ke značným ztrátám na výkonu v oblasti konstrukce a v animaci.
Vaši grafickou kartu můžete nechat posoudit také v Allplan Connect využitím funkce "Grafické karty -> Posouzení ??" .

Licenční server – Není nalezena žádná licence

Verze:  Allplan 2022, Allplan 2020, Allplan 2018, Allplan 2017, Allplan 2021, Allplan 2019, Allplan 2016, Allplan 2023  | Poslední změna: 18.04.2023 14:55
 
rate

Otázka:

Program Allplan se nespouští. V nastavení licence se v poli Výběr licence zobrazí hlášení „Nebyla nalezena žádná licence vhodná pro použití programu Allplan". Nebo obdržíte náhle chybové hlášení „Licence již není dostupná“ nebo „CmActLicense runtime system is not installed!“ nebo "NemAll_DataResource20.dll: Start Error 102". Program Allplan se poté již nespustí. Jak to lze odstranit?

Odpověď:

Zkontrolujte prosím následující body:

U klienta:

Nastavení licence můžete vyvolat pomocíAllmenu -> Obslužné programy -> Nastavit licenci

1. Byla licence případně u klienta zablokována?
Zkontrolujte nastavení licence, zda vaše zobrazená licence nebyla případně deaktivována ve 'Výběr licence' pomocí . Tím se zabrání používání licence.
Deaktivujte blokování používání licence. Vámi požadovanou licenci můžete také explicitně zaškrtnout. Díky tomu bude použita přednostně.
Pokud neprovedete žádné nastavení nebo jste jako oblíbenou položku označili několik licencí, Allplan automaticky použije první nalezenou a volnou licenci.


2. V nastavení licence zkontrolujte, zda nebylo případně omezeno vyhledávání serveru.

Zaškrtněte políčko u „Automaticky vyhledat licenční server“. Nyní by se vám měla zobrazit licence ze serveru.

Upozornění: V některých případech (např. při spojení prostřednictvím VPN) se může stát, že server nebude automaticky rozpoznán. V tomto případě můžete server manuálně zadat.


3. Lokální služba Windows používaná k licencování nefunguje správně.

Pokud je zablokovaná komunikace s lokální službou Wibu, nelze již licenci v programu Allplan nalézt. Často je příčinou antivirový program.
Definujte výjimku pro složku „Codemeter“. Najdete ji na: C:\Program files (X86)\Codemeter nebo na C:\Programme (x86)\Codemeter

Poté službu restartujte:

Spusťte kontrolní centrum CodeMeter
Buď v nabídce Start Windows prostřednictvím CodeMeter -> CodeMeter Control Center. Nebo zadejte ve vyhledávací liště úvodní stránky „Codemeter“.

Kontrolní centrum CodeMeter -> Akce -> Spusťte zde Spustit službu CodeMeter
Pokud by byla služba nastavena na spuštěno, tak ji ukončete a spusťte ji znovu.


Na licenčním serveru:

4. Zkontrolujte na serveru, zda je aktivována volba „Spustit síťový server“.

Spusťte na serveru kontrolní centrum CodeMeter.
Buď v nabídce Start Windows prostřednictvím CodeMeter -> CodeMeter Control Center. Nebo zadejte ve vyhledávací liště úvodní stránky „Codemeter“ a stiskněte ZADAT a poté klikněte v dialogu vpravo dole na WebAdmin.

Nebo:
Zadejte Localhost:22350do adresního řádku vašeho prohlížeče.

 • Přejděte na záložku Nastavení -> Server a aktivujte volbu „Spustit síťový server“.


Nyní aktualizujte nastavení licence u klienta tím, že stiskneteAktualizacenebo znovu vyvoláte obrazovku Nastavit licenci. Nyní by měla být licence u klienta viditelná.


5. Restartujte na serveru licenční službu.

Licenční službu lze spouštět a ukončovat prostřednictvím kontrolního centra CodeMeter.

 • Kontrolní centrum CodeMeter -> Akce -> Ukončit službu CodeMeter
 • Kontrolní centrum CodeMeter -> Akce -> Spustit službu CodeMeter


Nyní aktualizujte nastavení licence u klienta tím, že znovu vyvoláte obrazovku Nastavit licenci. Nyní by měla být licence u klienta viditelná.


6. Služba Windows na serveru používaná k licencování bude zablokována antivirovým programem.

Pokud je zablokovaná komunikace se službou Wibu, nelze již licenci v programu Allplan nalézt. Často je příčinou antivirový program.
Definujte výjimku pro složku „Codemeter“.
Najdete ji na: C:\Program files (X86)\Codemeter nebo na C:\Programme (x86)\Codemeter
Dále ještě definujte výjimku pro C:\Program Files\Allplan GmbH

Poté služby licenčního serveru restartujte:
Pokud by byla služba nastavena na spuštěno, tak ji ukončete a spusťte ji znovu.


7. Zkontrolujte firewall

Komunikace mezi programem Allplan a licenčním serverem probíhá přes protokol TCP/IP. Ke komunikaci se standardně používá port 22350, pokud port nebyl v CodeMeter WebAdmin změněn. Případné firewally by tedy měly být odpovídajícím způsobem konfigurovány a tento port ponechán prostupný pro vstup a výstup.

Pokud je na vašem počítači aktivní firewall, pak musí být uvolněn port 22350 pro TCP a UDP. Pokud váš firewall filtruje specificky podle uživatele, musíte uvolnit CodeMeter služby licenčního serveru CodeMeter.exe. Najdete jej v operačním systému Windows ve složce %Program Files (x86)%\CodeMeter\Runtime\bin. Poté v tomto firewallu definujte službu CodeMeter.exe jako výjimku. Uvědomte si, že funkce firewallu obsahují také některé antivirové programy. V případně pochybností kontaktujte příslušného výrobce.

Opětné obnovení struktury stavby/plánu

Verze:  Allplan 2015, Allplan 2018, Allplan 2014, Allplan 2020, Allplan 2013, Allplan 2017, Allplan 2016, Allplan 2022, Allplan 2021, Allplan 2019  | Poslední změna: 18.04.2023 15:25
 
rate

Dotaz:

Jak lze opět obnovit ztracenou strukturu stavby nebo strukturu plánu?Odpověď:

Ztracenou nebo vadnou strukturu stavby / plánu můžete obnovit následovně:

 • Zavřete Allplan
 • Otevřete centrální složku pro ukládání souborů Allplan. Za tím účelem jděte do Allmenu -> Service -> Průzkumník WindowsVlastní projekty CAD (v některé z Workgroup Společné projekty CAD. Zde otevřete příslušnou složku projektu a v ní existující složku "BIM".

  Poznámka pro do Allplan 2013 včetně
  Pokud byste nenastavili volbu "Dateiname = Projektname" pro projekt, ve složce "Prj"se jako jméno složky použije číslo. V tomto případě otevřete "Allmenu" a vyvolejte nástroj Hotline "wopro"(Allmenu -> Service -> Hotlinetools -> wopro). Vyberte příslušný projekt dvojím kliknutím na jméno. Místo uložení a jméno souboru se pak zobrazí v informačním okně.
 • Pro každou strukturu se v této složce nachází příslušný soubor XML.


Struktura stavby:
Allplan_BIM_BuildingStructure.xml

Odvození struktury stavby.
Allplan_BIM_Views.xml

Model rovin:
Allplan_BIM_LevMo_"Jméno modelu".xml

Struktura plánu:
Allplan_BIM_LayoutStructure.xml

 • Abyste znovu obnovili např. strukturu stavby ze záložní kopie, přejmenujte stávající soubor "Allplan_BIM_BuildingStructure.xml" na např. "Allplan_BIM_BuildingStructure.xml.alt"
 • Přejděte do složky "Záloha"ve složce "BIM"..
 • Vyberte novější soubor, který byl vytvořenpředvymazáním před vymazáním struktury stavby, např. "Allplan_BIM_BuildingStructure.xml.27.5.2008--10-32-21.bak". Zde tučně znázorněné znaky udávají datum a čas vytvoření zálohy. Zkopírujte tento soubor do složky "BIM"..
 • Přejmenujte tento soubor ta, že vymažete znaky za ".xml". Podle toho by muselo jméno souboru vypadat následovně: "Allplan_BIM_BuildingStructure.xml"
 • Spusťte znovu program Allplan. Naposled uložená verze struktury stavby se opět zobrazí v "otevřít ve vztahu k projektu".
Upozornění:

Strukturu plánu lze také přímo otevřít pomocí dialoguve vztahu k projektu: Plányznovu obnovit ze souboru BAK.

 • Za tím účelem klikněte pravým tlačítkem myši na nejvyšší stupeň struktury ve struktuře plánu (Jméno projektu) a vyberte v kontextové nabídce Načíst oblíbenou položku ve struktuře plánu.
 • Nyní otevřete ve výše uvedené složce záloh naposledy jako zálohu uloženou verzi souboru Allplan_BIM_LayoutStructure.xml.


Pokud by se soubory *.bak ve výběru nezobrazovaly, pak postupujte podle výše uvedeného popisu.

--- outdated index !---

 | Poslední změna: 
 
rate

Obnovit ovladače tiskáren Windows v programu Allplan

Verze:  Allplan 2018, Allplan 2019, Allplan 2016, Allplan 2014, Allplan 2013, Allplan 2021, Allplan 2017, Allplan 2015, Allplan 2020  | Poslední změna: 18.04.2023 13:05
 
rate

Symptom:

Tisk pomocí ovladačů tiskárny Windows není vůbec možný nebo je možný v omezené míře.Řešení:

Aby se navrátily původní standardní hodnoty, musí se provést vícero kroků.
Proveďte následující kroky po sobě, a vždy zkontrolujte, jestli nedošlo ke zlepšení.

Krok 1

Zkontrolujte, jestli je možné vytisknout testovací stránku.
Start -> Nastavení -> Tiskárny ->Volba tiskárny -> Soubor -> Vlastnosti -> RegistrVšeobecné -> Vytisknout zkušební stránku.

Pokud testovací stránka funguje, ale není možné tisknout přes program Allplan-> krok 2.

Krok 2

Hotline-Tool Cleanprint:
Ukončete Allplan, spusťte Allmenu a proveďte následující kroky:
Allmenu -> Service -> Hotlinetools -> Cleanprint -> OK

Zkontrolujte prosím, pokud není zlepšení -> krok 3

Krok 3

Obnovit soubor plastw.dat
Ukončete Allplan, spusťte Allmenu a proveďte následující kroky:
Service -> Hotlinetools -> cleanstd : Navrátit původní hodnoty CAD -> OK
Následující informaci potvrďte OK,
Otázka: Chcete vrátit všechna nastavení CAD zodpovězte bezpodmínečně pomocí Ne
V následujícím seznamu zvolte soubor plastw.dat a povrtďte pak pomocí OK.

Nyní by měl být možný bezproblémový tisk Vašich plánů.Upozornění:

Výrobci tiskáren nabízí na internetu neustále aktualizované ovladače tiskáren.
Při problémech s tiskárnou si stáhněte aktuální ovladač a nainstalujte ho.

Hewlett Packard: http://www.hp.com
Epson: http://www.epson.de
Océ: http://www.oce.de
Canon: http://www.canon.de
Brother: http://www.brother.de
Lexmark: http://www.lexmark.de

Nová instalace driveru Hardlocku

Verze:  Allplan 2015, Allplan 2013, Allplan 2014  | Poslední změna: 18.04.2023 14:54
 
rate

Dotaz:

Co lze učinit, když se Allplan spouští pouze jako prohlížeč a driver (ovladač) Hardlicku se musí znovu nainstalovat?Odpověď:

Nainstalujte nejaktuálnější ovladač HW-klíče.

Postup instalace:

Stáhněte si driver (ovladač) z následujícího internetového odkazu:
ftp://nemhotline:ha37jvg8f@ftp.nemetschek.de/download/Allgemein/Dongle/Sentinel_LDK_Run-time_cmd_line.zip

Rozbalte soubor 'haspdinst.exe' do libovolné složky např. c:\Ovladače a otevřete okno příkazového řádku:
Kliknutí pravým tlačítkem myši na Start (nové tlačítko Windows) -> Vložení požadavku (správce systému)
Změňte složku zadáním "cd c:\Ovladače" .

Staré ovladače odinstalujte zadáním následujícího příkazu:
haspdinst -fremove
Pak nainstalujte nový ovladač pomocí:
haspdinst -install


Upozornění:

Pokud byste používali ještě jeden paralelní HW klíč, pak ještě postupujte také podle tohoto návodu
https://connect.allplan.com/cs/faqid/20121011092418.html

Nová instalace na novém počítači s převodem dat ze starého počítače

Verze:  Allplan 2015, Allplan 2013, Allplan 2014, Allplan 2017, Allplan 2019, Allplan 2021, Allplan 2016, Allplan 2022, Allplan 2020, Allplan 2018  | Poslední změna: 18.04.2023 14:54
 
rate

Otázka:

Nový počítač má nahradit stávající.
Jak lze převést stávající soubory a nastavení stávající instalace programu Allplan?Návod:

Pozor, tento návod platí pouze u instalace pro samostatné pracovní místo.
Na nový počítač nainstalujte program Allplan stejné verze a převeďte soubory následujícím způsobem:

1. Přenos dat:
Převeďte následující složky ze starého počítače na nový:
složku Projekt (PRJ)
složku Kancelář (STD) a
složku Uživatel (USR)

Umístění těchto složek lze zjistit - stejně jako na starém počítači - následujícím způsobem:
Allmenu -> Service -> Hotlinetools-> Showcf: Zobrazení systémových proměnných ->OK
Údaje ke složkám jsou za zkratkou PRJ, STD a USR

2. Převzetí konfigurace panelu nástrojů:
Vyexportujte konfigurace starého počítače přes Zobrazit -> Panel nástrojů -> Přizpůsobit… -> Export...
Na novém počítači je můžete potom přes Zobrazit -> Panel nástrojů -> Přizpůsobit… -> Import...opět načíst.

Uvolnění více projektů pro uživatele

Verze:  Allplan 2020, Allplan 2021, Allplan 2019, Allplan 2023, Allplan 2018, Allplan 2017, Allplan 2016, Allplan 2022  | Poslední změna: 18.04.2023 14:55
 
rate

Dotaz:

Lze při instalaci síťového manažera uvolnit pro uživatele vícero projektů zároveň?Odpověď:

Je možné uživatele uvolnit pro více projektů resp. určit jako vlastníka projektu.

Postupujte při tom následovně:

Přihlaste se jako správce programu Allplan.
Založte případně pro nového uživatele Windows přístup do programu Allplan: Allmenu -> Síťový manager -> Konfigurace -> zřídit uživatele
(od Allplan 2014:Allmenu -> Síťový manager -> Správa uživatelů)

Spusťte Allplan a ProjectPilot
Soubor-> ProjectPilot

Otevřete v levém okně složku Projekty.
V pravém okně Obsah "Projektů" jsou vypsány jednotlivé projekty.

a. Více projektů schválit:
Označte v pravém okně požadované projekty, ke kterým mají uživatelé získat nebo mají přijít o přístup (klávesy CTRL, resp. SHIFT, nebo přetáhnout okno).

Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z označených projektů a potom v kontextovém menu na
Oprávněné přidat / odebrat...
Dialogové pole Oprávněné přidat / odebratje zobrazeno.

Aktivujte v seznamu všech uživatelů, kterým chcete přidat, resp. odebrat přístupová práva pro označené projekty.
Upozornění:
Zobrazený seznam uživatelů slouží pouze pro výběr; nepředstavuje žádný přehled oprávněných uživatelů aktuálně přiřazeným projektům.

Klikněte na Přidat resp. Odebrat.
Pro zvolené uživatele se přidají, resp. odstraní přístupová práva. Přitom není důležité, zda již přiřazení oprávnění uživatelé se znovu přidávají, resp. nepřiřazení uživatelé se odebírají.

b. Určit vlastníka projektu pro vícero projektů
Označte v pravém okně požadované projekty, pro které chcete definovat vlastníka (klávesy CTRL, resp. SHIFT).

Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z označených projektů a potom v kontextovém menu na
Změnit vlastníka projektu...
Dialogové pole Určit vlastníkaje zobrazeno.

Aktivujte v seznamu uživatele, který má být novým vlastníkem označených projektů.
Upozornění: Zobrazený seznam uživatelů slouží pouze k volbě; pouze jeden uživatel může být definován jako vlastník

Klikněte na OK.

c. Vlastníka projektu určit pro jeden projekt resp. projekt jednotlivě schvalovat (také pro dřívější verze):
Klikněte v pravém okně ProjectPilotu pravým tlačítkem myši na požadovaný projekt a pak v kontextovém menu na Vlastnosti.
V okně Vlastnosti pro <Název projektu>můžete v registru Bezpečnost určit vlastníka a oprávněné.Upozornění:

Předpokladem pro přidání/odstranění uživatele projektu a pro definování vlastníka projektu je, že dotčené projekty jsou již konvertovány v aktuálním formátu programu Allplan.

Search results 26 until 35 of 35
https://campus.allplan.com/ používá cookies  -  Více informací

Souhlasím