oceľová schodnica


je možné vytvoriť aj takúto schodnicu? viď foto

Attachments (1)

Type: image/png
Downloaded 2 times
Size: 41,57 KiB

Show most helpful answer Hide most helpful answer

Dobrý deň, od verzie 2019 vyššie je možné danú schodnicu vytvoriť nasledovne:

1. funkcia "modelář schodiště"
2. záložka Elementy - zvoliť "Schodnice 1"
3. záložka Schodnice 1 - zmeniť tvar z "rovná" na "stupňovaná"

V prílohach prikladám obrázky.

Šimon Racek

Produktový špecialista technickej podpory

Attachments (3)

Type: image/png
Downloaded 4 times
Size: 25,62 KiB
Type: image/png
Downloaded 8 times
Size: 81,97 KiB
Type: image/png
Downloaded 10 times
Size: 56,85 KiB
1 - 2 (2)
  • 1

Dobrý deň, od verzie 2019 vyššie je možné danú schodnicu vytvoriť nasledovne:

1. funkcia "modelář schodiště"
2. záložka Elementy - zvoliť "Schodnice 1"
3. záložka Schodnice 1 - zmeniť tvar z "rovná" na "stupňovaná"

V prílohach prikladám obrázky.

Šimon Racek

Produktový špecialista technickej podpory

Attachments (3)

Type: image/png
Downloaded 4 times
Size: 25,62 KiB
Type: image/png
Downloaded 8 times
Size: 81,97 KiB
Type: image/png
Downloaded 10 times
Size: 56,85 KiB
1 - 2 (2)
  • 1

https://campus.allplan.com/ uses cookies  -  More information

Accept