Fem import asf !!!


hallo
kann einer das file versuchen?gibt es das auch?

danke

Pièces-jointes (3)

img
asf.PNG
Type: image/png
Téléchargé 784 fois
Size: 67,47 KiB
test2.asf
L'extension de la pièce jointe n'est pas correcte !
Type: video/x-ms-asf
Téléchargé 127 fois
Size: 412,38 KiB
img
asf 2.PNG
Type: image/png
Téléchargé 693 fois
Size: 141,66 KiB
1 - 2 (2)
  • 1

I have same problem and dont know what is problem. I try to import data from SCIA at same time on two slabs in one model. One slab was fine sekond no.

Mám ťiež rovnaký problém a netuším v čom. Skúšal som importovať data zo SCIA z jedného modelu v ktorom boli dve dosky na ktorých boli naraz vypočítane výsledky, jedny výsledky načítalo druhé nie. A aj s prvými bol stále problém.

Pièces-jointes (1)

img
1.PNG
Type: image/png
Téléchargé 275 fois
Size: 62,72 KiB
1 - 2 (2)
  • 1

https://campus.allplan.com/ utilise des cookies  -  Plus d'informations

Accepter