Keď si vytvorím štruktúru stavby v manažéri rovín tak mi nevytvori roviny základov aj keď ich niekoľko krát po sebe zadám....
Čo stým?
Ďakujem