Ako je možné previesť vzor do dwg? Pri exporte mi ponúka z prototypového súboru iba šrafy.
Ako má byť v autocade definovaný vzor, aby bol v ponuke pre exporte z prototypového súboru?
Ďakujem.

Ondrej