Rez podlahovou konštrukciou


Dobrý den,

Ked zadefinujem podlahu , nastavim si jednotlive vrstvy podlahy od tepelnej izolacie až po našlapnu vrstvu, nechce mi potom v reze zobrazovať tuto skladbu podláhy. Je tam biele vynechané miesto, bez akéhokolvek orámovania vrstiev podlahy a šráf a pod.

Akým spôsobom sa to robí?

Ďakujem

Anhänge (1)

img
Bez názvuaaa.png
Typ: image/png
338-mal heruntergeladen
Größe: 13,94 KiB
1 - 2 (2)
  • 1

Dobrý deň,

Pred samotným generovaním rezu máte pri stlačení praveho tlačidla myši na fóliu, kde sa bude rez generovať možnosť : Nastavenie pre rez. Kliknutím sa Vám tvorí okno s parametrami pri výpočet skrytých hrán a vpravo máte možnosť nastavení pre rez. Kliknitím na ARCH. sa dostanete do nastavení rezu, kde je možné zvoliť, aby vov vrstvách dokončovacích prác hlavne podláh zobrazoval každú vrstvu s tým, že Vy si zvolíte minimálnu hrúbku vrstvy pre vykreslenie. Ja odporučam minimum 50 mm (ak to je mierka 1:50) menšie vrstvy v danej mierke už nemá zmysel dať vykresliť. Môžete si zapnúť aj zobrazenie plošných elementov (plošné vzory, stylové plochy) a ak ste si ich nastavil pri tvorbe miestností v časti dokončovacie práce v skladbe podlahy program Vám ich vykreslí. Po nastavení dáte OK a vygenerujete rez.
Tento systém platí aj pri použití výpočtu skrytých hrán vtedy, ale musíte mať realne aktivovaný rez v kresliacom okne.
Viac v priložených pomôckach.

S pozdravom
Marek Fedor
Allplan Coach

S pozdravom
Marek Fedor
Allplan Coach

Anhänge (2)

img
1.JPG
Typ: image/jpeg
382-mal heruntergeladen
Größe: 166,27 KiB
img
2.JPG
Typ: image/jpeg
357-mal heruntergeladen
Größe: 202,91 KiB
1 - 2 (2)
  • 1

https://campus.allplan.com/ verwendet Cookies  -  Mehr Informationen

Akzeptieren